Các dạng toán và phương pháp giải Hình học 10 – Nguyễn Hữu Ngọc

Các dạng toán và phương pháp giải Hình học 10 – Nguyễn Hữu Ngọc

Sách gồm 248 trang tuyển tập các dạng toán và phương pháp giải Hình học 10 (Tự luận và trắc nghiệm) được biên soạn theo chương trình Hình học 10 cơ bản và nâng cao. Sách được phát hành bởi NXB Giáo dục và Đào tạo. Mỗi bài học gồm các phần:

Bạn đang đọc: Các dạng toán và phương pháp giải Hình học 10 – Nguyễn Hữu Ngọc

+ Tóm tắt lý thuyết: Tổng hợp các lý thuyết SGK, công thức tính cần thiết trong giải các dạng toán
+ Các dạng toán: Được phân dạng đầy đủ và chi tiết, có hướng dẫn phương pháp giải, đưa ra các ví dụ điển hình và giải chi tiết các ví dụ đó
+ Bài tập: Tuyển chọn các bài toán tự luận và trắc nghiệm hay của từng dạng toán, có hướng dẫn các bước giải rất chi tiết
+ Bài tập tự luyện: Phần bài tập tự luyện thêm cho học sinh nhằm rèn luyện, khắc sâu kiến thức, nâng cao kỹ năng giải toán, có đáp số để đối chiếu

Nội dung sách:
Chương 1. Vectơ
Bài 1. Vectơ – các phép tính
+ Dạng 1. Chứng minh hai vectơ bằng nhau, hai vectơ đối nhau
+ Dạng 2. Chứng minh một đẳng thức vectơ
+ Dạng 3. Chứng minh ba điểm thẳng hàng
+ Dạng 4. Tìm tập hợp điểm
Bài 2. Tích vô hướng của 2 vectơ
+ Dạng 1. Tính tích vô hướng
+ Dạng 2. Chứng minh đẳng thức nhờ tích vô hướng
+ Dạng 3. Chứng minh hai vectơ vuông góc
+ Dạng 4. Tìm tập hợp điểm

Chương 2. Hệ thức lượng trong tam giác và đường tròn
Bài 1. Hệ thức lượng trong tam giác
+ Dạng 1. Tính các yếu tố trong tam giác
+ Dạng 2. Chứng minh quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác
+ Dạng 3. Nhận dạng tam giác
Bài 2. Hệ thức lượng trong đường tròn
+ Dạng 1. Tính phương tích của một điểm đối với đường tròn
+ Dạng 2. Chứng minh tứ giác nội tiếp
+ Dạng 3. Chứng minh tiếp tuyến
+ Dạng 4. Chứng minh mối quan hệ giữa các đoạn thẳng
+ Dạng 5. Dùng phương tích chứng minh điểm cố định. Tìm tập hợp điểm
+ Dạng 6. Các bài toán có liên quan đến trục đẳng phương
Chương 3. Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng
Bài 1. Hệ trục tọa độ
+ Dạng 1. Xác định một điểm
+ Dạng 2. Chứng minh một tính chất của một hình
+ Dạng 3. Áp dụng phương pháp tọa độ chứng minh bất đẳng thức và tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất
Bài 2. Đường thẳng
+ Dạng 1. Viết phương trình đường thẳng
+ Dạng 2. Vị trí tương đối giữa hai đường thẳng
+ Dạng 3. Tính góc giữa hai đường thẳng
+ Dạng 4. Khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng
Bài 3. Đường tròn
+ Dạng 1. Tìm tâm và bán kính của đường tròn
+ Dạng 2. Viết phương trình đường tròn
+ Dạng 3. Tiếp tuyến với đường tròn
Bài 4. Ba đường Conic
+ Dạng 1. Tìm các yếu tố của Conic
+ Dạng 2. Viết phương trình chính tắc của Conic
+ Dạng 3. Tìm một điểm trên Conic thỏa mãn tính chất (P)
+ Dạng 4. Chứng minh một tính chất của Conic
+ Dạng 5. Tập hợp điểm là một Conic

Xem thêm: Các dạng toán và phương pháp giải Đại số 10 – Nguyễn Hữu Ngọc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *