Các dạng toán về biểu thức đại số

Các dạng toán về biểu thức đại số

Nhằm đáp ứng nhu cầu của giáo viên Toán THCS và học sinh về các chuyên đề môn Toán lớp 7, THCS.TOANMATH.com giới thiệu đến thầy cô và các em chuyên đề các bài toán về biểu thức đại số. Chuyên đề gồm 116 trang được biên soạn bởi tác giả Trịnh Bình, được tham khảo qua nhiều tài liệu tương tự, nhằm đáp ứng nhu cầu về tài liệu hay và cập nhật được các dạng toán mới về biểu thức đại số thường được ra trong các kì thi gần đây.

Bạn đang đọc: Các dạng toán về biểu thức đại số

Khái quát nội dung tài liệu các dạng toán về biểu thức đại số:
Chủ đề 1. Rút gọn phân thức hữu tỉ.
+ Dạng toán 1: Rút gọn biểu thức hữu tỉ.
+ Dạng toán 2: Rút gọn biểu thức hữu tỉ và bài toán liên quan.
+ Dạng toán 3: Rút gọn biểu thức có tính quy luật.
Bài tập vận dụng.
Hướng dẫn giải.
Chủ đề 2. Tính giá trị biểu thức một biến.
+ Dạng toán 1: Tính giá trị biểu thức chứa đa thức.
+ Dạng toán 2: Tính giá trị biểu thức chứa căn thức.
+ Dạng toán 3: Tính giá trị biểu thức có biến là nghiệm của phương trình.
Bài tập vận dụng.
Hướng dẫn giải.

Chủ đề 3. Tính giá trị biểu thức nhiều biến có điều kiện.
+ Dạng toán 1: Sử dụng phương pháp phân tích.
+ Dạng toán 2: Sử dụng phương pháp hệ số bất định.
+ Dạng toán 3: Sử dụng phương pháp hình học.
+ Dạng toán 4: Sử dụng & vận dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau.
Bài tập vận dụng.
Hướng dẫn giải.
Chủ đề 4. Một số phương pháp chứng minh đẳng thức.
+ Dạng toán 1: Sử dụng phép biến đổi thương đương.
+ Dạng toán 2: Sử dụng hằng đẳng thức quen biết.
+ Dạng toán 3: Sử dụng phương pháp đổi biến.
+ Dạng toán 4: Sử dụng bất đẳng thức.
+ Dạng toán 5: Sử dụng lượng liên hợp.
+ Dạng toán 6: Chứng minh có một số bằng hằng số cho trước.
+ Dạng toán 7: Sử dụng & Vận dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau.
Bài tập vận dụng.
Hướng dẫn giải.
Chủ đề 5. Rút gọn biểu thức đại số và bài toán liên quan.
+ Dạng toán 1: Các bài toán biến đổi căn thức thường gặp.
+ Dạng toán 2: Sử dụng ẩn phụ để đơn giản hóa bài toán.
+ Dạng toán 3: Các bài toán về tổng dãy có quy luật.
+ Dạng toán 4: Rút gọn biểu thức chứa căn có một hoặc nhiều ẩn.
+ Dạng toán 5: Rút gọn biểu thức và bài toán liên quan.
Bài tập vận dụng.
Hướng dẫn giải.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *