Các dạng toán về vectơ và các phép toán vectơ – Nguyễn Hoàng Việt

Các dạng toán về vectơ và các phép toán vectơ – Nguyễn Hoàng Việt

Tài liệu gồm 34 trang phân dạng và hướng dẫn giải các dạng toán về vectơ và các phép toán vectơ thường gặp trong chương trình Hình học 10 chương 1, tài liệu được biên soạn bởi thầy Nguyễn Hoàng Việt.

Bạn đang đọc: Các dạng toán về vectơ và các phép toán vectơ – Nguyễn Hoàng Việt

A. HAI VÉCTƠ BẰNG NHAU
I. Chứng minh các véctơ bằng nhau.
II. Tính độ dài véctơ.
B. TỔNG VÀ HIỆU HAI VÉCTƠ
Dạng 1: Tìm tổng của hai vectơ và tổng của nhiều véctơ.
Dạng 2: Tìm vectơ đối và hiệu của hai véctơ.
Dạng 3: Chứng minh đẳng thức véctơ.
Dạng 4: Tính độ dài véctơ.

C. TÍCH CỦA VÉCTƠ VỚI MỘT SỐ
Dạng 1: Chứng minh đẳng thức véctơ.
Dạng 2: Tìm một điểm thoả mãn một đẳng thức véctơ cho trước.
Dạng 3: Phân tích một véctơ theo hai véctơ không cùng phương.
Dạng 4: Chứng minh ba điểm thẳng hàng.
Dạng 5: Chứng minh hai điểm trùng nhau.
Dạng 6: Quỹ tích điểm.
MỘT SỐ VÍ DỤ VÀ BÀI TẬP VẬN DỤNG
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *