Câu tổ hợp – xác suất cần học những gì? – Lê Minh Cường

Câu tổ hợp – xác suất cần học những gì? – Lê Minh Cường

Dưới đây là các nhận xét chủ quan của tôi về các câu tổ hợp – xác suất trong đề thi những năm gần đây. Học sinh cần ôn kỹ kiến thức về các quy tắc đếm, các định nghĩa về tổ hợp – chính hợp – hoán vị; tính xác suất của biến cố đối. Về điểm thì những năm gần hơn số điểm đã giảm dần, tăng tính ứng dụng của xác suất trong thực tế. Về mức độ khó và phức tạp ở mức tăng nhẹ so với từng năm, yêu cầu học sinh cần tư duy cao, pháp hiện phương pháp phù hợp để xác định số phần tử không gian mẫu và biến cố. Ngoài ra còn các phương trình về các đại lượng tổ hợp, tìm hệ số, số hạng của nhị thức Newton học sinh cũng cần lưu ý.

Bạn đang đọc: Câu tổ hợp – xác suất cần học những gì? – Lê Minh Cường

Tài liệu này được chia là hai phần chính:

+ Phần A: BÀN VỀ CÂU TỔ HỢP XÁC SUẤT TRONG CÁC ĐỀ THI
+ Phần B: NHỮNG VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN TỔ HỢP XÁC SUẤT
* Bài 1: QUI TẮC CỘNG, QUI TẮC NHÂN
* Bài 2: HOÁN VỊ, CHỈNH HỢP VÀ TỔ HỢP
* Bài 3: NHỊ THỨC NEWTON
* Bài 4: ÔN TẬP PHẦN TỔ HỢP
* Bài 5: BIẾN CỐ VÀ XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ

Phần A là để học sinh định hình được những gì cần ôn lại cho câu Tổ hợp xác suất trong các đề thi gần nhất. Giúp học sinh hình dung tổng quát nhất về kỳ thi, ôn tập một cách hiệu quả.

Phần B chỉ đóng vai trò tham khảo cho sự ôn tập của học sinh. Hãy chọn những phần trọng tâm nhất, những phần mà các bạn còn nắm chưa vững để đọc và nghiên cứu bài tập.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *