Chủ đề dấu tam thức bậc hai Toán 10 KNTTVCS – Lê Bá Bảo

Chủ đề dấu tam thức bậc hai Toán 10 KNTTVCS – Lê Bá Bảo

Tài liệu gồm 30 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Lê Bá Bảo, bao gồm tóm tắt lý thuyết, bài tập tự luận và bài tập trắc nghiệm (có đáp án và lời giải chi tiết) chủ đề dấu tam thức bậc hai trong chương trình Toán 10 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống (KNTTVCS).

Bạn đang đọc: Chủ đề dấu tam thức bậc hai Toán 10 KNTTVCS – Lê Bá Bảo

I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT
1. Tam thức bậc hai.
Tam thức bậc hai (đối với x) là biểu thức có dạng 2 ax bx c trong đó a b c là những số thực cho trước (với a 0), được gọi là các hệ số của tam thức bậc hai.
Chú ý:
+) Nghiệm của phương trình bậc hai 2 ax bx c 0 cũng được gọi là nghiệm của tam thức bậc hai 2 ax bx c.
+) 2 b ac 4 và 2 b ac với b b 2 tương ứng được gọi là biệt thức và biệt thức thu gọn của tam thức bậc hai 2 ax bx c.
2. Định lý về dấu tam thức bậc hai.
Cho tam thức bậc hai 2 f x ax bx c (với a 0).
+) Nếu 0 thì f x cùng dấu với hệ số a với mọi x.
+) Nếu 0 thì f x cùng dấu với hệ số a với mọi 2 b x a và 0.
+) Nếu 0 thì tam thức f x có hai nghiệm phân biệt 1 x và 2 x x x 1 2. Khi đó f x cùng dấu với hệ số a với mọi x x x 1 2 f x trái dấu với hệ số a với mọi x x x 1 2.
Chú ý. Trong định lí về dấu tam thức bậc hai có thể thay bởi.
3. Bất phương trình bậc hai.
+) Bất phương trình bậc hai ẩn x là bất phương trình có dạng 2 ax bx c 0 (hoặc 2 ax bx c 0 2 ax bx c 0 2 ax bx c 0), trong đó abc là những số thực đã cho và a 0.
+) Số thực 0 x gọi là một nghiệm của bất phương trình bậc hai 2 ax bx c 0 nếu 2 0 0 ax bx c 0. Tập hợp gồm tất cả các nghiệm của bất phương trình bậc hai 2 ax bx c 0 gọi là tập nghiệm của bất phương trình này.
+) Giải bất phương trình bậc hai 2 f x ax bx c 0 là tìm tập nghiệm của nó, tức là tìm các khoảng mà trong đó f x cùng dấu với hệ số a (nếu a 0) hay trái dấu với hệ số a (nếu a 0).
Để giải bất phương trình bậc hai 2 ax bx c 0 (hoặc 2 ax bx c 0 2 ax bx c 0 2 ax bx c 0) ta cần xét dấu tam thức 2 ax bx c từ đó suy ra tập nghiệm.
II. BÀI TẬP TỰ LUẬN
III. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *