Chủ đề phương trình quy về phương trình bậc hai Toán 10 KNTTVCS

Chủ đề phương trình quy về phương trình bậc hai Toán 10 KNTTVCS

Tài liệu gồm 28 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Lê Bá Bảo, tuyển tập một số dạng phương trình cơ bản và bài tập trắc nghiệm chủ đề phương trình quy về phương trình bậc hai Toán 10 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống, có đáp án và lời giải chi tiết.

Bạn đang đọc: Chủ đề phương trình quy về phương trình bậc hai Toán 10 KNTTVCS

I. MỘT SỐ DẠNG PHƯƠNG TRÌNH CƠ BẢN
1. Phương trình dạng: 2 2 ax bx c dx ex f.
Để giải phương trình: Ta làm như sau: 2 2 ax bx c dx ex f.
+ Bước 1: Bình phương hai vế, rút gọn rồi giải phương trình bậc 2 hoặc bậc nhất.
+ Bước 2: Thử lại các giá trị x tìm được có thỏa phương trình ban đầu hay không? Sau đó kết luận nghiệm.
2. Phương trình dạng: 2 ax bx c dx e.
Để giải phương trình: Ta làm như sau: 2 ax bx c dx e.
+ Bước 1: Bình phương hai vế, rút gọn rồi giải phương trình bậc 2 hoặc bậc nhất.
+ Bước 2: Thử lại các giá trị x tìm được có thỏa phương trình ban đầu hay không? Sau đó kết luận nghiệm.
II. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *