Chuyên đề bất đẳng thức xoay vòng – Nguyễn Văn Cương

Chuyên đề bất đẳng thức xoay vòng – Nguyễn Văn Cương

Trong bất đẳng thức cổ điển thì bất đẳng thức xoay vòng là một nội dung hay và khó. Có những bất đẳng thức có dạng khá đơn giản nhưng phải mất hàng chục năm,
nhiều nhà toán học mới giải quyết được. Hoàn toàn tự nhiên ta thấy còn rất nhiều dạng bất đẳng thức xoay vòng khác thì bất đẳng thức là gì, khi nào đúng, khi nào sai hoặc luôn luôn đúng. Trong bài luận văn này chúng tôi xây dựng được một dạng bất đẳng thức xoay vòng tổng quát mà các trường hợp riêng là những bài toán khó và rất khó có thể sử dụng trong những đề thi học sinh giỏi.

Bạn đang đọc: Chuyên đề bất đẳng thức xoay vòng – Nguyễn Văn Cương

Tài liệu Chuyên đề bất đẳng thức xoay vòng của sinh viên Nguyễn Văn Cương là khóa luận tốt nghiệp toán sơ cấp được hoàn thành dưới sự sướng dẫn của TS Nguyễn Vũ Lương gồm 66 trang.

Luận văn này gồm có 2 chương:
Chương 1: Bất đẳng thức xoay vòng (Trình bày những kết quả đã có về các bài bất đẳng thức phân thức)
+ Bất đẳng thức Schurs và hệ quả
+ Bất đẳng thức xoay vòng khác trong tam giác
+ Sử dụng bất đẳng thức Cauchy chứng minh một số dạng bất đẳng thức xoay vòng
+ Bất đẳng thức xoay vòng phân thức
Chương 2: Một dạng bất đẳng thức xoay vòng (Xây dựng bất đẳng thức với các trường hợp đơn giản, tổng quát bài toán)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *