Chuyên đề bất phương trình bậc hai một ẩn Toán 10 Chân Trời Sáng Tạo

Chuyên đề bất phương trình bậc hai một ẩn Toán 10 Chân Trời Sáng Tạo

Tài liệu gồm 144 trang, bao gồm lý thuyết, hướng dẫn giải bài tập trong sách giáo khoa, các dạng bài tập tự luận và hệ thống bài tập trắc nghiệm chuyên đề bất phương trình bậc hai một ẩn trong chương trình SGK Toán 10 Chân Trời Sáng Tạo (CTST), có đáp án và lời giải chi tiết.

Bạn đang đọc: Chuyên đề bất phương trình bậc hai một ẩn Toán 10 Chân Trời Sáng Tạo

BÀI 1. DẤU CỦA TAM THỨC BẬC HAI.
Dạng toán. Xét dấu biểu thức (xét dấu của: Tam thức bậc hai, biểu thức có dạng tích hoặc thương của các tam thức bậc hai).
BÀI 2. GIẢI BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI.
HỆ THỐNG BÀI TẬP TỰ LUẬN:
Dạng 1. Giải bất phương trình (giải bất phương trình bậc hai, bất phương trình dạng tích, thương của các tam thức bậc hai, bất phương trình đưa về bậc hai).
Dạng 2. Điều kiện về dấu của tam thức bậc hai.
Dạng 3. Điều kiện về nghiệm của tam thức bậc hai (tìm điều kiện của tham số để tam thức bậc hai có nghiệm thỏa mãn điều kiện).
HỆ THỐNG BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM:
Dạng 1. Giải bất phương trình bậc hai và một số bài toán liên quan.
Dạng 2. Bất phương trình tích.
Dạng 3. Bất phương trình chứa ẩn ở mẫu.
Dạng 4. Bài toán chứa tham số.
+ Dạng 4.1. Tìm m để phương trình có n nghiệm.
+ Dạng 4.2. Tìm m để phương trình bậc 2 có nghiệm thỏa mãn điều kiện cho trước.
+ Dạng 4.3. Tìm m để bpt thỏa mãn điều kiện cho trước.
BÀI 3. PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *