Chuyên đề bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn Toán 10 KNTTvCS

Chuyên đề bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn Toán 10 KNTTvCS

Tài liệu gồm 89 trang, bao gồm lý thuyết, hướng dẫn giải bài tập trong sách giáo khoa, các dạng bài tập tự luận và hệ thống bài tập trắc nghiệm chuyên đề bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn trong chương trình SGK Toán 10 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống (KNTTvCS), có đáp án và lời giải chi tiết.

Bạn đang đọc: Chuyên đề bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn Toán 10 KNTTvCS

Bài 3. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn.
1. Lý thuyết.
2. Bài tập sách giáo khoa.
Bài 4. Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn.
1. Lý thuyết.
2. Bài tập sách giáo khoa.
3. Bài tập tự luận.
+ Dạng 1. Các bài toán liên bất phương trình bậc nhất hai ẩn.
+ Dạng 2. Các bài toán hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn.
+ Dạng 3. Các bài toán thực tiễn.
4. Bài tập trắc nghiệm.
Hệ thống bài tập trắc nghiệm.
+ Dạng 1. Tìm nghiệm bất phương trình bậc nhất hai ẩn.
+ Dạng 2. Tìm miền nghiệm của hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn.
+ Dạng 3. Tìm giá trị nhỏ nhất- giá trị lớn nhất.
+ Dạng 4. Áp dụng bài toán thực tiễn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *