Chuyên đề các số đặc trưng của mẫu số liệu không ghép nhóm Toán 10 KNTTvCS

Chuyên đề các số đặc trưng của mẫu số liệu không ghép nhóm Toán 10 KNTTvCS

Tài liệu gồm 56 trang, bao gồm lý thuyết, hướng dẫn giải bài tập trong sách giáo khoa, các dạng bài tập tự luận và hệ thống bài tập trắc nghiệm chuyên đề các số đặc trưng của mẫu số liệu không ghép nhóm trong chương trình SGK Toán 10 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống (KNTTvCS), có đáp án và lời giải chi tiết.

Bạn đang đọc: Chuyên đề các số đặc trưng của mẫu số liệu không ghép nhóm Toán 10 KNTTvCS

Bài 12. Số gần đúng và sai số.
1. Lý thuyết.
2. Bài tập sách giáo khoa.
3. Hệ thống bài tập.
Dạng 1. Tính sai số tuyệt đối, độ chính xác của một số gần đúng.
Dạng 2. Sai số tương đối của số gần đúng.
Dạng 3. Quy tròn số gần đúng.
Dạng 4. Xác định các chữ số chắc của một số gần đúng, dạng chuẩn của chữ số gần đúng và kí hiệu khoa học của một số.
4. Hệ thống bài tập trắc nghiệm.
Bài 13. Các số đặc trưng đo xu thế trung tâm.
1. Lý thuyết.
2. Bài tập sách giáo khoa.
Bài 14. Các số đặc trưng đo độ phân tán.
1. Lý thuyết.
2. Bài tập sách giáo khoa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *