Chuyên đề GTLN – GTNN và bất đẳng thức – Đặng Thành Nam

Chuyên đề GTLN – GTNN và bất đẳng thức – Đặng Thành Nam

Tài liệu gồm 58 trang hướng dẫn phương pháp giải bài toán chuyên đề GTLN – GTNN và bất đẳng thức do thầy Đặng Thành Nam biên soạn.

Bạn đang đọc: Chuyên đề GTLN – GTNN và bất đẳng thức – Đặng Thành Nam

Nội dung tài liệu:
PHƯƠNG PHÁP BIẾN ĐỔI ĐẠI SỐ
PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ
Đưa bài toán nhiều biến về bài toán một biến, khảo sát tính tính đơn điệu của hàm số suy ra giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số.
Các hướng giải quyết bài toán loại này

+ Nếu trong biểu thức có xuất hiện biểu thức đối xứng của x, y đặt t = x+y hoặc t = x-y.
+ Nếu không biểu diễn các biến về một biến được có thể coi biểu thức đó là hàm một biến và các biến còn lại là hằng số.
PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG BẤT ĐẲNG THỨC CÔ SI
BẤT ĐẲNG THỨC CAUCHY – SCHAWARS VÀ HOLDER
BÀI TẬP ĐỀ NGHỊ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *