Chuyên đề hàm số bậc hai và đồ thị Toán 10 Chân Trời Sáng Tạo

Chuyên đề hàm số bậc hai và đồ thị Toán 10 Chân Trời Sáng Tạo

Tài liệu gồm 216 trang, bao gồm lý thuyết, hướng dẫn giải bài tập trong sách giáo khoa, các dạng bài tập tự luận và hệ thống bài tập trắc nghiệm chuyên đề hàm số bậc hai và đồ thị trong chương trình SGK Toán 10 Chân Trời Sáng Tạo (CTST), có đáp án và lời giải chi tiết.

Bạn đang đọc: Chuyên đề hàm số bậc hai và đồ thị Toán 10 Chân Trời Sáng Tạo

BÀI 1. HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ.
BÀI TẬP TỰ LUẬN.
Dạng 1. Tìm tập xác định của hàm số.
Dạng 2. Tìm điều kiện để hàm số xác định trên một tập k cho trước.
Dạng 3. Tập giá trị của hàm số.
Dạng 4. Tính đồng biến, nghịch biến của hàm số.
Dạng 5. Tìm điều kiện của tham số để hàm số đồng biến (nghịch biến) trên một tập hợp cho trước.
Dạng 6. Bài toán thực tế.
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM.
Dạng 1. Tập xác định của hàm số.
Dạng 2. Xác định sự biến thiên của hàm số cho trước.
Dạng 3. Xác định sự biến thiên thông qua đồ thị của hàm số.
Dạng 4. Một số bài toán liên quan đến đồ thị của hàm số.

BÀI 2. HÀM SỐ BẬC HAI.
BÀI TẬP TỰ LUẬN.
Vấn đề 1. Tìm điều kiện để hàm số y = ax2 + bx + c đồng biến trên khoảng.
Vấn đề 2. Xác định hàm số bậc hai.
Vấn đề 3. Đồ thị hàm số bậc hai.
Vấn đề 4. Tương giao đồ thị.
Vấn đề 5. Điểm cố định của đồ thị hàm số.
Vấn đề 6. Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số bậc hai.
Vấn đề 7. Bài toán thực tế.
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM.
Dạng 1. Sự biến thiên.
Dạng 2. Xác định toạ độ đỉnh, trục đối xứng, hàm số bậc hai thỏa mãn điều kiện cho trước.
Dạng 3. Đọc đồ thị, bảng biến thiên của hàm số bậc hai.
Dạng 4. Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất.
Dạng 5. Sự tương giao giữa parabol với đồ thị các hàm số.
Dạng 6. Ứng dụng thực tế liên quan đến hàm số bậc hai.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *