Chuyên đề hàm số bậc nhất và bậc hai – Dương Minh Hùng

Chuyên đề hàm số bậc nhất và bậc hai – Dương Minh Hùng

Tài liệu gồm 73 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Dương Minh Hùng, tóm tắt lý thuyết, phân dạng bài tập và hướng dẫn phương pháp giải các dạng toán trong chuyên đề hàm số bậc nhất và bậc hai, giúp học sinh học tốt chương trình Đại số 10 chương 2.

Bạn đang đọc: Chuyên đề hàm số bậc nhất và bậc hai – Dương Minh Hùng

BÀI 1. ĐẠI CƯƠNG VỀ HÀM SỐ.
Dạng 1: Tính giá trị của hàm số tại các giá trị của biến số và đồ thị của hàm số.
Dạng 2: Tìm tập xác định của hàm số.
Dạng 3: Xét tính chẵn lẻ của hàm số (từ hàm số, từ đồ thị của hàm số).
Dạng 4: Xét sự biến thiên của hàm số trên khoảng cho trước.

BÀI 2. HÀM SỐ BẬC NHẤT.
Dạng 1: Tính đồng biến, nghịch biến của hàm số bậc nhất.
Dạng 2: Xác định hàm số bậc nhất.
Dạng 3: Nhận dạng đồ thị hàm số bậc nhất.
Dạng 4: Bài toán tương giao đồ thị hàm số bậc nhất.

BÀI 3. HÀM SỐ BẬC HAI.
Dạng 1: Bảng biến thiên, tính đơn điệu, GTLN – GTNN của hàm số bậc hai.
Dạng 2: Xác định hàm số bậc hai.
Dạng 3: Đồ thị hàm số bậc hai.
Dạng 4: Bài toán tương giao hàm số bậc hai.
Dạng 5: Toán thực tế ứng dụng hàm số bậc hai.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *