Chuyên đề hàm số bậc nhất và bậc hai – Lục Minh Tân

Chuyên đề hàm số bậc nhất và bậc hai – Lục Minh Tân

Tài liệu gồm 41 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Lục Minh Tân, tổng hợp kiến thức cơ bản, các dạng toán và bài tập (tự luận + trắc nghiệm) chuyên đề hàm số bậc nhất và bậc hai trong chương trình Toán 10 phần Đại số chương 2.

Bạn đang đọc: Chuyên đề hàm số bậc nhất và bậc hai – Lục Minh Tân

Chuyên đề hàm số bậc nhất và bậc hai – Lục Minh Tân

MỤC LỤC:
I. ĐẠI CƯƠNG VỀ HÀM SỐ 3.
A. Kiến thức cơ bản 3.
B. Các dạng toán 5.
Dạng 1: Tìm tập xác định của hàm số 5.
Dạng 2: Xét tính chẵn, lẻ của hàm số 6.
C. Bài tập tự luận 7.
II. HÀM SỐ BẬC NHẤT 11.
A. Kiến thức cơ bản 11.
B. Bài tập trắc nghiệm 13.
III. HÀM SỐ BẬC HAI 18.
A. Kiến thức cơ bản 18
B. Các dạng toán 19.
Dạng 1: Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số 19.
Dạng 2: Tìm tọa độ giao điểm của hai đồ thị 21.
Dạng 3: Biện luận số nghiệm của phương trình dựa vào đồ thị 22.
Dạng 4: Tìm các hệ số a, b, c của (P): y = ax2 + bx + c (a khác 0) 24.
C. Bài tập tự luận 26.
D. Bài tập trắc nghiệm 30.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *