Chuyên đề hàm số và đồ thị Toán 10 Cánh Diều

Chuyên đề hàm số và đồ thị Toán 10 Cánh Diều

Tài liệu gồm 405 trang, bao gồm lý thuyết, hướng dẫn giải bài tập trong sách giáo khoa, các dạng bài tập tự luận và hệ thống bài tập trắc nghiệm chuyên đề hàm số và đồ thị trong chương trình SGK Toán 10 Cánh Diều (viết tắt: Toán 10 CD), có đáp án và lời giải chi tiết.

Bạn đang đọc: Chuyên đề hàm số và đồ thị Toán 10 Cánh Diều

Bài 1. Hàm số và đồ thị.
+ Dạng 1. Tìm tập xác định của hàm số.
+ Dạng 2. Tìm điều kiện để hàm số xác định trên một tập k cho trước.
+ Dạng 3. Tập giá trị của hàm số.
+ Dạng 4. Tính đồng biến, nghịch biến của hàm số.
+ Dạng 5. Tìm điều kiện của tham số để hàm số đồng biến (nghịch biến) trên một tập hợp cho trước.
+ Dạng 6. Bài toán thực tế.

Bài 2. Hàm số bậc hai. Đồ thị hàm số bậc hai và ứng dụng.
+ Vấn đề 1. Tìm điều kiện để hàm số y = ax2 + bx + c đồng biến trên khoảng (a;b).
+ Vấn đề 2. Xác định hàm số bậc hai.
+ Vấn đề 3. Đồ thị hàm số bậc hai.
+ Vấn đề 4. Tương giao đồ thị.
+ Vấn đề 5. Điểm cố định của đồ thị hàm số.
+ Vấn đề 6. Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số bậc hai.
+ Vấn đề 7. Bài toán thực tế.

Bài 3. Dấu của tam thức bậc hai.
+ Dạng toán. Xét dấu biểu thức.

Bài 4. Giải bất phương trình bậc hai.
+ Dạng 1. Giải bất phương trình.
+ Dạng 2. Điều kiện về dấu của tam thức bậc hai.
+ Dạng 3. Điều kiện về nghiệm của tam thức bậc hai.

Bài 5. Hai dạng phương trình quy về phương trình bậc hai.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *