Chuyên đề hệ thức lượng trong tam giác Toán 10 Chân Trời Sáng Tạo

Chuyên đề hệ thức lượng trong tam giác Toán 10 Chân Trời Sáng Tạo

Tài liệu gồm 103 trang, bao gồm lý thuyết, hướng dẫn giải bài tập trong sách giáo khoa, các dạng bài tập tự luận và hệ thống bài tập trắc nghiệm chuyên đề hệ thức lượng trong tam giác trong chương trình SGK Toán 10 Chân Trời Sáng Tạo (CTST), có đáp án và lời giải chi tiết.

Bạn đang đọc: Chuyên đề hệ thức lượng trong tam giác Toán 10 Chân Trời Sáng Tạo

BÀI 1. GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT GÓC TỪ 0 ĐẾN 180.
BÀI TẬP TỰ LUẬN.
Dạng 1. Tính các giá trị biểu thức lượng giác.
Dạng 2. Tính giá trị của một biểu thức lượng giác khi biết trước một giá trị lượng giác.
Dạng 3. Chứng minh các đẳng thức, rút gọn các biểu thức lượng giác.
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM.
Dạng 1. Dấu của các giá trị lượng giác. Giá trị lượng giác.
Dạng 2. Cho biết một giá trị lượng giác, tính các giá trị lượng giác còn lại.
Dạng 3. Chứng minh, rút gọn biểu thức lượng giác.
Dạng 4. Tính giá trị biểu thức lượng giác.

BÀI 2. ĐỊNH LÝ COSIN VÀ ĐỊNH LÝ SIN & BÀI 3. GIẢI TAM GIÁC VÀ ỨNG DỤNG THỰC TẾ.
BÀI TẬP TỰ LUẬN.
Dạng 1. Giải tam giác (tìm một số yếu tố của tam giác khi cho biết các yếu tố khác).
Dạng 2. Hệ thức liên hệ giữa các yếu tố trong tam giác, nhận dạng tam giác.
Dạng 3. Ứng dụng thực tế.
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM.
Dạng 1. Định lý cosin, áp dụng định lý cosin để giải toán.
Dạng 2. Định lý sin, áp dụng định lý sin để giải toán.
Dạng 3. Diện tích tam giác, bán kính đường tròn.
Dạng 4. Ứng dụng thực tế.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *