Chuyên đề hệ thức lượng trong tam giác Toán 10 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Chuyên đề hệ thức lượng trong tam giác Toán 10 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Tài liệu gồm 108 trang, bao gồm lý thuyết, hướng dẫn giải bài tập trong sách giáo khoa, các dạng bài tập tự luận và hệ thống bài tập trắc nghiệm chuyên đề hệ thức lượng trong tam giác trong chương trình SGK Toán 10 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống (KNTTvCS), có đáp án và lời giải chi tiết.

Bạn đang đọc: Chuyên đề hệ thức lượng trong tam giác Toán 10 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Bài 5. Giá trị lượng giác của một góc từ 0 đến 180.
1. Lý thuyết.
2. Bài tập sách giáo khoa.
3. Hệ thống bài tập.
Dạng 1. Tính các giá trị biểu thức lượng giác.
+ Sử dụng định nghĩa giá trị lượng giác của một góc.
+ Sử dụng tính chất và bảng giá trị lượng giác đặc biệt.
+ Sử dụng các hệ thức lượng giác cơ bản.
Dạng 2. Tính giá trị của một biểu thức lượng giác, khi biết trước một giá trị lượng giác.
+ Dựa vào các hệ thức lượng giác cơ bản.
+ Dựa vào dấu của giá trị lượng giác.
+ Sử dụng các hằng đẳng thức đáng nhớ.
Dạng 3. Chứng minh các đẳng thức, rút gọn các biểu thức lượng giác.
+ Sử dụng các hệ thức lượng giác cơ bản.
+ Sử dụng tính chất của giá trị lượng giác.
+ Sử dụng các hằng đẳng thức đáng nhớ.
4. Hệ thống bài tập trắc nghiệm.
Dạng 1. Dấu của các giá trị lượng giác. Giá trị lượng giác.
Dạng 2. Cho biết một giá trị lượng giác, tính các giá trị lượng giác còn lại.
Dạng 3. Chứng minh, rút gọn biểu thức lượng giác.
Dạng 4. Tính giá trị biểu thức lượng giác.
Bài 6. Hệ thức lượng trong tam giác.
1. Lý thuyết.
2. Bài tập sách giáo khoa.
3. Hệ thống bài tập.
Dạng 1. Giải tam giác.
+ Áp dụng các công thức sách giáo khoa như: Định lí cosin, hệ quả của định lí cosin, định lí sin, các công thức liên quan đến diện tích để vận dụng vào làm bài.
Dạng 2. Hệ thức liên hệ giữa các yếu tố trong tam giác, nhận dạng tam giác.
+ Áp dụng các công thức sách giáo khoa như: Định lí cosin, hệ quả của định lí cosin, định lí sin, các công thức liên quan đến diện tích để vận dụng vào làm bài.
Dạng 3. Ứng dụng thực tế.
+ Áp dụng các công thức sách giáo khoa như: Định lí cosin, hệ quả của định lí cosin, định lí sin, các công thức liên quan đến diện tích để vận dụng vào làm bài.
4. Hệ thống bài tập trắc nghiệm.
Dạng 1. Định lý cosin, áp dụng định lý cosin để giải toán.
Dạng 2. Định lý sin, áp dụng định lý sin để giải toán.
Dạng 3. Diện tích tam giác, bán kính đường tròn.
Dạng 4. Ứng dụng thực tế.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *