Chuyên đề Hình học giải tích phẳng – Lưu Huy Thưởng

Chuyên đề Hình học giải tích phẳng – Lưu Huy Thưởng

Tài liệu gồm 43 trang phân dạng và tuyển chọn các bài toán thuộc chủ đề hình học giải tích phẳng trong chương trình Hình học 10 chương 3, tài liệu do thầy Lưu Huy Thưởng biên soạn.

Bạn đang đọc: Chuyên đề Hình học giải tích phẳng – Lưu Huy Thưởng

Tóm tắt lý thuyết và công thức giải
Các dạng toán hình học giải tích phẳng
§1. Phương trình đường thẳng
Vấn đề 1. Lập phương trình đường thẳng
Vấn đề 2. Các bài toán dựng tam giác
Vấn đề 3. Vị trí tương đối của hai đường thẳng
Vấn đề 4. Khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng
Vấn đề 4. Góc giữa hai đường thẳng
§2. Phương trình đường tròn
Vấn đề 1. Xác định tâm và bán kính của đường tròn
Vấn đề 2. Lập phương trình đường tròn
Vấn đề 3. Vị trí tương đối của đường thẳng d và đường tròn (C)
Vấn đề 4. Tiếp tuyến của đường tròn (C)

§3. Elip
Vấn đề 1. Xác định các yếu tố của Elip (E)
Vấn đề 2. Lập phương trình chính tắc của Elip (E)
Vấn đề 3. Tìm điểm trên Elip (E) thoả mãn điều kiện cho trước
§4. Hypebol
Vấn đề 1. Xác định các yếu tố của Hypebol (H)
Vấn đề 2. Lập phương trình chính tắc của Hypebol (H)
Vấn đề 3. Tìm điểm trên Hypebol (H) thoả mãn điều kiện cho trước
§5. Parabol
Vấn đề 1. Xác định các yếu tố của Parabol (P)
Vấn đề 2. Lập phương trình chính tắc của Parabol (P)
Vấn đề 3. Tìm điểm trên Parabol (P) thoả mãn điều kiện cho trước
Bài tập có đáp số

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *