Chuyên đề mệnh đề toán học và tập hợp Toán 10 Cánh Diều

Chuyên đề mệnh đề toán học và tập hợp Toán 10 Cánh Diều

Tài liệu gồm 175 trang, bao gồm lý thuyết, hướng dẫn giải bài tập trong sách giáo khoa, các dạng bài tập tự luận và hệ thống bài tập trắc nghiệm chuyên đề mệnh đề toán học và tập hợp trong chương trình SGK Toán 10 Cánh Diều (viết tắt: Toán 10 CD), có đáp án và lời giải chi tiết.

Bạn đang đọc: Chuyên đề mệnh đề toán học và tập hợp Toán 10 Cánh Diều

BÀI 1. MỆNH ĐỀ TOÁN HỌC.
I. Lý thuyết.
1. Mệnh đề toán học.
2. Mệnh đề chứa biến.
3. Phủ định của một mệnh đề.
4. Mệnh đề kéo theo.
5. Mệnh đề đảo – hai mệnh đề tương đương.
6. Kí hiệu ∀ và ∃.
II. Hệ thống bài tập.
1. Bài tập sách giáo khoa.
2. Bài tập tự luận.
+ Dạng 1. Xác định mệnh đề và mệnh đề chứa biến.
+ Dạng 2. Xét tính đúng sai của một mệnh đề.
+ Dạng 3. Phủ định một mệnh đề.
+ Dạng 4. Mệnh đề kéo theo, mệnh đề đảo, mệnh đề tương đương.
3. Bài tập trắc nghiệm.
III. Hệ thống bài tập trắc nghiệm.

BÀI 2. TẬP HỢP. CÁC PHÉP TOÁN TRÊN TẬP HỢP.
I. Lý thuyết.
1. Khái niệm tập hợp.
2. Tập hợp con và hai tập hợp bằng nhau.
3. Giao của hai tập hợp.
4. Hợp của hai tập hợp.
5. Phần bù. Hiệu của hai tập hợp.
6. Các tập hợp số đã học.
II. Hệ thống bài tập.
1. Bài tập sách giáo khoa.
2. Bài tập tự luận.
+ Dạng 1. Xác định một tập hợp.
+ Dạng 2. Các phép toán về giao, hợp, hiệu của hai tập hợp.
3. Bài tập trắc nghiệm.
III. Hệ thống bài tập trắc nghiệm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *