Chuyên đề mệnh đề và tập hợp – Lê Minh Tâm

Chuyên đề mệnh đề và tập hợp – Lê Minh Tâm

Tài liệu gồm 124 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Lê Minh Tâm, tổng hợp lý thuyết SGK, hướng dẫn giải các dạng toán và bài tập chuyên đề mệnh đề và tập hợp, có đáp án và lời giải chi tiết, giúp học sinh lớp 10 tham khảo khi học chương trình Toán 10 phần Đại số chương 1.

Bạn đang đọc: Chuyên đề mệnh đề và tập hợp – Lê Minh Tâm

Chuyên đề mệnh đề và tập hợp – Lê Minh Tâm

BÀI 01. MỆNH ĐỀ 4.
I. MỆNH ĐỀ – MỆNH ĐỀ CHỨA BIẾN 4.
1.1. Mệnh đề 4.
1.2. Mệnh đề chứa biến 4.
II. PHỦ ĐỊNH CỦA MỘT MỆNH ĐỀ 5.
III. MỆNH ĐỀ KÉO THEO, MỆNH ĐỀ ĐẢO 5.
3.1. Mệnh đề kéo theo 5.
3.2. Mệnh đề đảo 6.
IV. HAI MỆNH ĐỀ TƯƠNG ĐƯƠNG 6.
V. KÍ HIỆU VỚI MỌI VÀ TỒN TẠI 7.
5.1. Kí hiệu: đọc là “với mọi” 7.
5.2. Kí hiệu: đọc là “có một / tồn tại một / có ít nhất một / tồn tại ít nhất một” 7.
5.3. Phủ định của mệnh đề có kí hiệu 8.
III. CÁC DẠNG BÀI TẬP 9.
+ Dạng 01. MỆNH ĐỀ VÀ TÍNH ĐÚNG SAI CỦA MỆNH ĐỀ 9.
+ Dạng 02. MỆNH ĐỀ CHỨA BIẾN 14.
+ Dạng 03. PHỦ ĐỊNH CỦA MỆNH ĐỀ 19.
BÀI 02. ÁP DỤNG MỆNH ĐỀ VÀO SUY LUẬN TOÁN HỌC 24.
I. TÓM TẮT LÍ THUYẾT 24.
1.1. Định lí và chứng minh định lí 24.
1.2. Định lí đảo, điều kiện cần, điều kiện đủ, điều kiện cần và đủ 24.
II. CÁC DẠNG TOÁN 24.
+ Dạng 01. ĐIỀU KIỆN CẦN – ĐIỀU KIỆN ĐỦ 24.
+ Dạng 02. PHƯƠNG PHÁP CHỨNG MINH MỆNH ĐỀ 30.
BÀI 03. TẬP HỢP VÀ CÁC PHÉP TOÁN TRÊN TẬP HỢP 35.
I. KHÁI NIỆM TẬP HỢP 35.
II. TẬP CON 36.
III. HAI TẬP HỢP BẰNG NHAU 36.
IV. CÁC TẬP HỢP SỐ ĐÃ HỌC 36.
V. CÁC TẬP HỢP CON THƯƠNG DÙNG CỦA 37.
VI. CÁC PHÉP TOÁN TRÊN TẬP HỢP 38.
VII. CÁC DẠNG BÀI TẬP 41.
+ Dạng 01. XÁC ĐỊNH TẬP HỢP 41.
+ Dạng 02. CÁC PHÉP TOÁN TRÊN TẬP HỢP 46.
+ Dạng 03. TÌM THAM SỐ ĐỂ THỎA PHÉP TOÁN 54.
+ Dạng 04. TẬP HỢP CON – HAI TẬP HỢP BẰNG NHAU 61.
+ Dạng 05. SỬ DỤNG BIỂU ĐỒ VEN ĐỂ GIẢI 67.
BÀI 04. SỐ GẦN ĐÚNG – SAI SỐ 70.
I. SỐ GẦN ĐÚNG 70.
II. SAI SỐ TUYỆT ĐỐI 70.
2.1. Sai số tuyệt đối của một số gần đúng 70.
2.2. Độ chính xác của số gần đúng 70.
2.3. Sai số tương đối 70.
III. QUY TRÒN SỐ GẦN ĐÚNG 71.
3.1. Nguyên tắc quy tròn 71.
3.2. Cách viết số quy tròn của số gần đúng căn cứ vào độ chính xác cho trước 71.
III. BÀI TẬP 71.
BÀI 05. TỔNG ÔN TẬP CHƯƠNG 73.
A. BÀI TẬP TỰ LUẬN 73.
B. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 93.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *