Chuyên đề nhị thức Newton (Niu-tơn) – Lê Văn Đoàn

Chuyên đề nhị thức Newton (Niu-tơn) – Lê Văn Đoàn

TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo cùng các em học sinh khối 11 tài liệu tự học chủ đề Nhị thức Newton (Niu-tơn), tài liệu gồm 42 trang bao gồm lý thuyết cơ bản cùng một số bài tập thuộc các dạng toán nhị thức Newton thường gặp trong chương trình Đại số và Giải tích 11.

Bạn đang đọc: Chuyên đề nhị thức Newton (Niu-tơn) – Lê Văn Đoàn

Khái quát nội dung tài liệu chuyên đề nhị thức Newton (Niu-tơn) – Lê Văn Đoàn:
A. LÝ THUYẾT CẦN NẮM VỮNG
1. Nhị thức Newton.
2. Nhận xét
+ Trong khai triển (a ± n)^n có n + 1 số hạng và các hệ số của các cặp số hạng cách đều số hạng đầu và số hạng cuối thì bằng nhau.
+ Số hạng tổng quát có dạng và số hạng thứ N thì k = N – 1.
+ Trong khai triển (a – b)^n thì dấu đan nhau, nghĩa là + rồi – rồi + ….
+ Số mũ của a giảm dần, số mũ của b tăng dần nhưng tổng số mũ a và b bằng n.
3. Tam giác Pascal:
Các hệ số của khai triển: (a + b)^0, (a + b)^1, (a + b)^2 … (a + b)^n có thể xếp thành một tam giác gọi là tam giác PASCAL.

B – CÁC DẠNG TOÁN NHỊ THỨC NEWTON
+ Dạng toán 1. Tìm hệ số hoặc số hạng trong khai triển nhị thức Newton.
+ Dạng toán 2. Chứng minh hoặc tính tổng.
+ Dạng toán 3. Tìm hệ số hoặc số hạng dạng có điều kiện (kết hợp giữa dạng toán 1 và dạng toán 2).
Trong mỗi dạng toán đều bao gồm tóm tắt phương pháp giải, một số bài tập mẫu và bài tập tương tự, bài tập về nhà giúp học sinh tự rèn luyện.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *