Chuyên đề ôn luyện bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

Chuyên đề ôn luyện bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

Tài liệu gồm 28 trang, được biên soạn bởi tác giả Trương Việt Long, bao gồm tóm tắt lý thuyết, bài tập tự luận và bài tập trắc nghiệm chuyên đề bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn, giúp học sinh lớp 10 ôn luyện khi học chương trình Toán 10; tài liệu được biên soạn dựa trên nội dung Sách giáo khoa Toán 10 (tập 1) (Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống).

Bạn đang đọc: Chuyên đề ôn luyện bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

BÀI 3. BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN.
A – TÓM TẮT LÝ THUYẾT.
1. BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN.
2. BIỂU DIỄN MIỀN NGHIỆM CỦA BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN TRÊN MẶT PHẲNG TỌA ĐỘ.
B – BÀI TẬP TỰ LUẬN.
DẠNG 1: Xác định bất phương trình bậc nhất hai ẩn.
DẠNG 2: Biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình bậc nhất hai ẩn.
DẠNG 3: Bài toán thực tế.
C – BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM.
DẠNG 1: Tìm nghiệm của bất phương trình bậc nhất hai ẩn.
DẠNG 2: Biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình bậc nhất hai ẩn.
BÀI 4. HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN.
A – TÓM TẮT LÝ THUYẾT.
1. HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN.
2. BIỂU DIỄN MIỀN NGHIỆM CỦA HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN TRÊN MẶT PHẲNG TỌA ĐỘ.
3. ỨNG DỤNG CỦA HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN.
B – BÀI TẬP TỰ LUẬN.
DẠNG 1: Xác định hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn.
DẠNG 2: Biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn.
DẠNG 3: Ứng dựng của hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn.
C – BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM.
DẠNG 1: Tìm nghiệm của hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn.
DẠNG 2: Miền nghiệm của hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn.
DẠNG 3: Ứng dựng của hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *