Chuyên đề phương pháp tọa độ trong mặt phẳng – Nguyễn Bảo Vương

Chuyên đề phương pháp tọa độ trong mặt phẳng – Nguyễn Bảo Vương

Tài liệu gồm 165 trang với lý thuyết, phân dạng và bài tập trắc nghiệm các dạng toán phương pháp tọa độ trong mặt phẳng tài liệu do thầy Nguyễn Bảo Vương biên soạn.

Bạn đang đọc: Chuyên đề phương pháp tọa độ trong mặt phẳng – Nguyễn Bảo Vương

+ Phần 1. Phương trình tổng quát của đường thẳng
+ Phần 2. Phương trình tham số của đường thẳng
+ Phần 3. Khoảng cách và góc
+ Phần 4. Đường tròn

+ Phần 5. Đường elip
+ Phần 6. Đường hypebol
+ Phần 7. Đường parabol
+ Phần 8. Ba đường cônic
+ Phần 9. Bài tập tổng hợp phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *