Chuyên đề phương pháp tọa độ trong mặt phẳng Toán 10 Cánh Diều

Chuyên đề phương pháp tọa độ trong mặt phẳng Toán 10 Cánh Diều

Tài liệu gồm 353 trang, bao gồm lý thuyết, hướng dẫn giải bài tập trong sách giáo khoa, các dạng bài tập tự luận và hệ thống bài tập trắc nghiệm chuyên đề phương pháp tọa độ trong mặt phẳng Oxy trong chương trình SGK Toán 10 Cánh Diều (viết tắt: Toán 10 CD), có đáp án và lời giải chi tiết.

Bạn đang đọc: Chuyên đề phương pháp tọa độ trong mặt phẳng Toán 10 Cánh Diều

BÀI 1 + BÀI 2. TỌA ĐỘ CỦA VECTƠ. BIỂU THỨC TỌA ĐỘ CỦA CÁC PHÉP TOÁN VECTƠ.
+ Dạng 1. Tìm tọa độ điểm, tọa độ vectơ trên mặt phẳng.
+ Dạng 2. Xác định tọa độ điểm, vectơ liên quan đến biểu thức dạng u + v, u – v, ku.
+ Dạng 3. Xác định tọa độ các điểm của một hình.
+ Dạng 4. Bài toán liên quan đến sự cùng phương của hai vectơ. Phân tích một vectơ qua hai vectơ không cùng phương.

BÀI 3. PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG.
+ Dạng 1. Xác định VTCP & VTPT của đường thẳng.
+ Dạng 2. Viết phương trình đường thẳng thỏa mãn một số tính chất cho trước.

BÀI 4. VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI GIỮA HAI ĐƯỜNG THẲNG, GÓC VÀ KHOẢNG CÁCH.
+ Dạng 1. Xét vị trí tương đối của hai đường thẳng.
+ Dạng 2. Tính góc, khoảng cách.

BÀI 5. PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG TRÒN.
+ Dạng 1. Nhận dạng phương trình đường tròn. Tìm tâm và bán kính đường tròn.
+ Dạng 2. Viết phương trình đường tròn.
+ Dạng 3. Vị trí tương đối của điểm; đường thẳng; đường tròn với đường tròn.
+ Dạng 4. Viết phương trình tiếp tuyến với đường tròn.

BÀI 6. BA ĐƯỜNG CONIC.
+ Dạng 1. Xác định các yếu tố của elip.
+ Dạng 2. Viết phương trình chính tắc của elip.
+ Dạng 3. Tìm điểm thuộc elip thỏa điều kiện cho trước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *