Chuyên đề phương pháp tọa độ trong mặt phẳng Toán 10 Chân Trời Sáng Tạo

Chuyên đề phương pháp tọa độ trong mặt phẳng Toán 10 Chân Trời Sáng Tạo

Tài liệu gồm 347 trang, bao gồm lý thuyết, hướng dẫn giải bài tập trong sách giáo khoa, các dạng bài tập tự luận và hệ thống bài tập trắc nghiệm chuyên đề phương pháp tọa độ trong mặt phẳng trong chương trình SGK Toán 10 Chân Trời Sáng Tạo (CTST), có đáp án và lời giải chi tiết.

Bạn đang đọc: Chuyên đề phương pháp tọa độ trong mặt phẳng Toán 10 Chân Trời Sáng Tạo

BÀI 1. TỌA ĐỘ CỦA VECTƠ.
Dạng 1. Tìm tọa độ điểm, tọa độ vectơ trên mặt phẳng Oxy.
Dạng 2. Xác định tọa độ điểm, vectơ liên quan đến biểu thức dạng u + v, u – v, ku.
Dạng 3. Xác định tọa độ các điểm của một hình.
Dạng 4. Bài toán liên quan đến sự cùng phương của hai vectơ. Phân tích một vectơ qua hai vectơ không cùng phương.

BÀI 2. PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG.
BÀI TẬP TỰ LUẬN:
Dạng 1. Xác định VTCP, VTPT của đường thẳng.
Dạng 2. Viết phương trình đường thẳng thỏa mãn một số tính chất cho trước.
Dạng 3. Xét vị trí tương đối của hai đường thẳng.
Dạng 4. Tính góc, khoảng cách.
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM:
Dạng 1. Xác định véctơ chỉ phương, véc tơ pháp tuyến của đường thẳng, hệ số góc của đường thẳng.
Dạng 2. Viết phương trình đường thẳng và các bài toán liên quan.
+ Dạng 2.1 Viết phương trình đường thẳng khi biết VTPT hoặc VTCP, hệ số góc và một điểm đi qua.
+ Dạng 2.2 Viết phương trình đường thẳng đi qua một điểm vuông góc hoặc với đường thẳng cho trước.
+ Dạng 2.3 Viết phương trình cạnh, đường cao, trung tuyến, phân giác của tam giác.
Dạng 3. Vị trí tương đối của hai đường thẳng.
Dạng 4. Góc của hai đường thẳng.
+ Dạng 4.1 Tính góc của hai đường thẳng cho trước.
+ Dạng 4.2 Viết phương trình đường thẳng liên quan đến góc.
Dạng 5. Khoảng cách.
+ Dạng 5.1 Tính khoảng cách từ một điểm đến đường thẳng cho trước.
+ Dạng 5.2 Phương trình đường thẳng liên quan đến khoảng cách.
Dạng 6. Xác định điểm.
+ Dạng 6.1 Xác định tọa hình chiếu, điểm đối xứng.
+ Dạng 6.2 Xác định điểm liên quan đến yếu tố khoảng cách, góc.

BÀI 3. ĐƯỜNG TRÒN TRONG MẶT PHẲNG TỌA ĐỘ.
BÀI TẬP TỰ LUẬN:
Dạng 1. Nhận dạng phương trình đường tròn. Tìm tâm và bán kính đường tròn.
Dạng 2. Viết phương trình đường tròn.
Dạng 3. Vị trí tương đối của điểm; đường thẳng; đường tròn với đường tròn.
Dạng 4. Viết phương trình tiếp tuyến với đường tròn.
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM:
Dạng 1. Nhận dạng phương trình đường tròn.
Dạng 2. Tìm tọa độ tâm, bán kính đường tròn.
Dạng 3. Viết phương trình đường tròn.
+ Dạng 3.1 Khi biết tâm và bán kính.
+ Dạng 3.2 Khi biết các điểm đi qua.
+ Dạng 3.3 Sử dụng điều kiện tiếp xúc.
Dạng 4. Tương giao của đường thẳng và đường tròn.
+ Dạng 4.1 Phương trình tiếp tuyến.
+ Dạng 4.2 Bài toán tương giao.
Dạng 5. Câu hỏi min – max.

BÀI 4. BA ĐƯỜNG CONIC TRONG MẶT PHẲNG TỌA ĐỘ.
Dạng 1. Xác định các yếu tố của elip.
Dạng 2. Viết phương trình chính tắc của elip.
Dạng 3. Tìm điểm thuộc elip thỏa điều kiện cho trước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *