Chuyên đề phương trình đại số – Lưu Huy Thưởng

Chuyên đề phương trình đại số – Lưu Huy Thưởng

Tài liệu gồm 24 trang phân dạng toán và tuyển chọn bài tập phương trình – hệ phương trình – bất phương trình, tài liệu do thầy Lưu Huy Thưởng biên soạn.

Bạn đang đọc: Chuyên đề phương trình đại số – Lưu Huy Thưởng

Nội dung tài liệu:
Chuyên đề phương trình và bất phương trình
Bài 1. Đại cương về phương trình và bất phương trình
1. Dạng toán 1. Giải và biện luận phương trình và bất phương trình
2. Dạng toán 2. Dấu của nghiệm số phương trình bậc hai
3. Dạng toán 3. Áp dụng định lý viet
Bài 2. Phương trình và bất phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối
Bài 3. Phương trình và bất phương trình chứa dấu căn thức
Chuyên đề hệ phương trình
I. Các dạng hệ phương trình cơ bản
II. Các phương pháp giải hệ phương trình
1. Phương pháp rút thế, phương pháp cộng
2. Tìm mối liên hệ giữa x, y từ 1 phương trình rồi thế vào phương trình còn lại
3. Đặt ẩn phụ chuyển về hệ cơ bản
4. Phương pháp hàm số

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *