Chuyên đề phương trình và bất phương trình chứa căn – Nguyễn Thanh Vân

Chuyên đề phương trình và bất phương trình chứa căn – Nguyễn Thanh Vân

Tài liệu gồm 26 trang trình bày các dạng toán và phương pháp giải bài toán phương trình chứa căn, tài liệu được biên soạn bởi tác giả Nguyễn Thanh Vân.

Bạn đang đọc: Chuyên đề phương trình và bất phương trình chứa căn – Nguyễn Thanh Vân

Nội dung tài liệu:
I. Các kiến thức cơ bản
II. Các dạng toán cơ bản
+ Dạng 1. Phương trình và bất phương trình chứa dấu căn thức cơ bản
+ Dạng 2. Quy phương trình chứa căn về hệ phương trình không chứa dấu căn thức: Bằng cách đặt ẩn phụ, ta đưa phương trình chứa căn về hệ phương trình không chứa căn thức.
+ Dạng 3. Sử dụng phương trình tương đương hoặc hệ quả để giải phương trình chứa dấu căn thức

+ Dạng 4. Hệ phương trình chứa dấu căn thức
+ Dạng 5. Sử dụng phương pháp chiều biến thiên của hàm số để giải phương trình và bất phương trình chứa dấu căn thức.
+ Dạng 6. Phương pháp đánh giá hai vế để giải phương trình và bất phương trình chứa dấu căn thức.
+ Dạng 7. Phương trình và bất phương trình chứa căn thức có tham số
III. Bài tập củng cố căn thức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *