Chuyên đề phương trình và bất phương trình – Mẫn Ngọc Quang

Chuyên đề phương trình và bất phương trình – Mẫn Ngọc Quang

Chuyên đề phương trình và bất phương trình do thầy Mẫn Ngọc Quang biên soạn gồm 140 trang. Tài liệu tổng hợp các phương pháp giải phương trình và bất phương trình điển hình kèm các ví dụ mẫu và bài tập có lời giải chi tiết.

Bạn đang đọc: Chuyên đề phương trình và bất phương trình – Mẫn Ngọc Quang

Các dạng phương trình và bất phương trình được trình bày trong tài liệu:
Phần 1. Phương pháp nâng lũy thừa
Phần 2. Phương pháp đặt ẩn phụ hoàn toàn hoặc không hoàn toàn
A. Đặt ẩn phụ hoàn toàn
B. Đặt ẩn phụ không hoàn toàn

+ Dạng 1. Phương trình đưa về tổng các đại lượng không âm hoặc A^n = B^n
+ Dạng 2. Đặt ẩn phụ đưa về hệ phương trình đối xứng hai ẩn
+ Dạng 3. Đặt ẩn phụ đưa về hệ phương trình đối xứng hai ẩn bằng phương pháp đồng nhất hệ số
+ Dạng 4. Đặt ẩn phụ phương trình chứa căn bậc ba đưa về hệ đối xứng
+ Dạng 5. Đặt ẩn phụ đưa về phương trình đẳng cấp bậc cao
+ Dạng 6. Đặt ẩn phụ đưa về hệ phương trình đại số

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *