Chuyên đề phương trình và hệ phương trình – Nguyễn Bảo Vương

Chuyên đề phương trình và hệ phương trình – Nguyễn Bảo Vương

Tài liệu gồm 443 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Nguyễn Bảo Vương, phân dạng, hướng dẫn phương pháp giải và tuyển chọn các bài tập tự luận – trắc nghiệm chuyên đề phương trình và hệ phương trình, có đáp án và lời giải chi tiết, hỗ trợ học sinh trong quá trình học tập chương trình Đại số 10 chương 3; tài liệu phù hợp với các đối tượng học sinh có học lực trung bình – khá – giỏi.

Bạn đang đọc: Chuyên đề phương trình và hệ phương trình – Nguyễn Bảo Vương

Bài 1. ĐẠI CƯƠNG VỀ PHƯƠNG TRÌNH.
+ Dạng toán 1. Tìm điều kiện của phương trình.
+ Dạng toán 2. Phương trình tương đương, phương trình hệ quả.
+ Dạng toán 3. Giải phương trình.

Bài 2. GIẢI VÀ BIỆN LUẬN PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT.
+ Dạng toán. Giải và biện luận phương trình ax + b = 0.

Bài 3. GIẢI VÀ BIỆN LUẬN PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI.
+ Dạng toán 1. Giải và biện luận phương trình bậc hai.
+ Dạng toán 2. Định lí Vi-ét và ứng dụng.

Bài 4. PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ BẬC NHẤT – BẬC HAI.
+ Dạng toán 1. Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối.
+ Dạng toán 2. Phương trình chứa ẩn ở mẫu.
+ Dạng toán 3. Phương trình chứa căn thức.
+ Dạng toán 4. Phương trình bậc cao quy về phương trình bậc hai.

Bài 5. HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN.
+ Dạng toán 1. Phương trình bậc nhất hai ẩn.
+ Dạng toán 2. Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn.
+ Dạng toán 3. Hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn.

Bài 6. HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC CAO.
+ Dạng toán 1. Hệ có một phương trình bậc nhất.
+ Dạng toán 2. Hệ phương trình đối xứng loại 1.
+ Dạng toán 3. Hệ phương trình đối xứng loại 2.
+ Dạng toán 4. Hệ phương trình đẳng cấp bậc hai – hệ có một phương trình đẳng cấp.
+ Dạng toán 5. Một số hệ phương trình khác.
+ Dạng toán 6. Bài toán thực tế.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *