Chuyên đề tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng – Lư Sĩ Pháp

Chuyên đề tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng – Lư Sĩ Pháp

Tài liệu gồm 42 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Lư Sĩ Pháp (giáo viên Toán trường THPT Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận), gồm tổng hợp lý thuyết, hướng dẫn giải các dạng toán và tuyển chọn các bài tập trắc nghiệm chuyên đề tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng, có đáp án và lời giải chi tiết, giúp học sinh học tốt chương trình Hình học 10 chương 2.

Bạn đang đọc: Chuyên đề tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng – Lư Sĩ Pháp

Chuyên đề tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng – Lư Sĩ Pháp

BÀI 1. GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT GÓC BẤT KÌ TỪ 0 ĐỘ ĐẾN 180 ĐỘ.
+ Vấn đề 1. Tính giá trị lượng giác của một số góc đặt biệt.
+ Vấn đề 2. Chứng minh các hệ thức về giá trị lượng giác.
+ Vấn đề 3. Cho biết một giá trị lượng giác của góc a, tìm các giá trị lượng giác còn lại của a.
+ Vấn đề 4. Xác định góc giữa hai vectơ.

BÀI 2. TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VECTƠ.
+ Vấn đề 1. Tính tích vô hướng của hai vectơ.
+ Vấn đề 2. Chứng minh các đẳng thức về vectơ có liên quan đến tích có hướng.
+ Vấn đề 3. Biểu thức tọa độ của tích vô hướng và các ứng dụng của tích vô hướng.

BÀI 3. CÁC HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VÀ GIẢI TAM GIÁC.
+ Vấn đề 1. Tính một số yếu tố trong tam giác theo một số yếu tố cho trước.
+ Vấn đề 2. Chứng minh các hệ thức về mối quan hệ giữa các yếu tố của một tam giác.
+ Vấn đề 3. Giải tam giác.
+ Vấn đề 4. Ứng dụng vào việc đo đạc.

ÔN TẬP HÌNH HỌC CHƯƠNG 2: TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VECTƠ VÀ ỨNG DỤNG.

Xem thêm: Tài liệu học tập chủ đề Vectơ – Lư Sĩ Pháp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *