Chuyên đề tính xác suất theo định nghĩa cổ điển Toán 10 KNTTvCS

Chuyên đề tính xác suất theo định nghĩa cổ điển Toán 10 KNTTvCS

Tài liệu gồm 94 trang, bao gồm lý thuyết, hướng dẫn giải bài tập trong sách giáo khoa, các dạng bài tập tự luận và hệ thống bài tập trắc nghiệm chuyên đề tính xác suất theo định nghĩa cổ điển trong chương trình SGK Toán 10 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống (KNTTvCS), có đáp án và lời giải chi tiết.

Bạn đang đọc: Chuyên đề tính xác suất theo định nghĩa cổ điển Toán 10 KNTTvCS

Bài 26 – 27. Biến cố và định nghĩa cổ điển của xác suất.
1. Lý thuyết.
2. Hệ thống bài tập tự luận.
Dạng 1. Mô tả biến cố, không gian mẫu.
Dạng 2. Mối liên hệ giữa các biến cố.
Dạng 3. Xác định không gian mẫu và biến cố.
+ Phương pháp 1. Liệt kê các phần tử của không gian mẫu và biến cố rồi đếm.
+ Phương pháp 2. Sử dụng các quy tắc đếm, các kiến thức về hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp để xác định số phần tử của không gian mẫu và biến cố.
Dạng 4. Tính xác suất theo định nghĩa cổ điển.
+ Tính xác suất theo thống kê ta sử dụng công thức. P(A) = n/N.
+ Tính xác suất của biến cố theo định nghĩa cổ điển ta sử dụng công thức. P(A) = n(A)/n(O) = |OA|/|O|.
Dạng 5. Quy tắc tính xác suất.
3. Hệ thống bài tập trắc nghiệm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *