Chuyên đề tổ hợp và xác suất – Dương Minh Hùng

Chuyên đề tổ hợp và xác suất – Dương Minh Hùng

Tài liệu gồm 87 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Dương Minh Hùng, tóm tắt lý thuyết và hướng dẫn giải các dạng bài tập chuyên đề tổ hợp và xác suất, giúp học sinh học tốt chương trình Đại số và Giải tích 11 chương 2.

Bạn đang đọc: Chuyên đề tổ hợp và xác suất – Dương Minh Hùng

BÀI 1. CÁC QUY TẮC ĐẾM.
+ Dạng 1: Sử dụng quy tắc cộng.
+ Dạng 2: Sử dụng quy tắc nhân.
+ Dạng 3: Sử dụng quy tắc cộng và quy tắc nhân.

BÀI 2. HOÁN VỊ – CHỈNH HỢP – TỔ HỢP.
+ Dạng 1: Bài toán chỉ sử dụng hoán vị hoặc tổ hợp hoặc chỉnh hợp.
+ Dạng 2: Bài toán kết hợp hoán vị, tổ hợp và chỉnh hợp.
+ Dạng 3: Bài toán liên quan đến hình học.
+ Dạng 4: Giải phương trình, bất phương trình, hệ phương trình, chứng minh liên quan đến hoán vị, tổ hợp, chỉnh hợp.

BÀI 3. NHỊ THỨC NEWTON.
+ Dạng 1: Khai triển một nhị thức Newton.
+ Dạng 2: Tìm hệ số, số hạng trong khai triển nhị thức Newton.
+ Dạng 3: Chứng minh, tính giá trị của biểu thức đại số tổ hợp có sử dụng nhị thức Newton.

BÀI 4. PHÉP THỬ VÀ BIẾN CỐ.
+ Dạng 1: Mô tả không gian mẫu, biến cố.
+ Dạng 2: Các câu hỏi lý thuyết tổng hợp.

BÀI 5. XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ.
+ Dạng 1: Tính xác suất bằng định nghĩa.
+ Dạng 2: Tính xác suất bằng công thức cộng.
+ Dạng 3: Tính xác suất bằng công thức nhân.
+ Dạng 4: Bài toán kết hợp quy tắc cộng và quy tắc nhân xác suất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *