Chuyên đề tổ hợp và xác suất – Lê Minh Tâm

Chuyên đề tổ hợp và xác suất – Lê Minh Tâm

Tài liệu gồm 196 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Lê Minh Tâm, trình bày lý thuyết trọng tâm, phương pháp giải các dạng toán và bài tập trắc nghiệm chuyên đề tổ hợp và xác suất (Đại số và Giải tích 11 chương 2).

Bạn đang đọc: Chuyên đề tổ hợp và xác suất – Lê Minh Tâm

Chuyên đề tổ hợp và xác suất – Lê Minh Tâm

BÀI 01. QUY TẮC ĐẾM.
I. CÁC QUY TẮC ĐẾM.
II. BÀI TẬP TỰ LUẬN.
III. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM.

BÀI 02. TỔ HỢP – CHỈNH HỢP – HOÁN VỊ.
I. HOÁN VỊ.
II. CHỈNH HỢP.
III. TỔ HỢP.
IV. BÀI TẬP TỰ LUẬN.
+ Dạng 1. BÀI TẬP VỀ HOÁN VỊ.
+ Dạng 2. BÀI TẬP VỀ CHỈNH HỢP.
+ Dạng 3. BÀI TẬP VỀ TỔ HỢP.
+ Dạng 4. CHỨNG MINH ĐẲNG THỨC LIÊN QUAN.
+ Dạng 5. PHƯƠNG TRÌNH, HỆ PHƯƠNG TRÌNH, BẤT PHƯƠNG TRÌNH CÓ CHỨA CÁC SỐ.
V. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM.

BÀI 03. NHỊ THỨC NEWTON.
I. CÔNG THỨC NHỊ THỨC NEWTON.
II. TAM GIÁC PASCAL.
III. CÁC DẠNG BÀI TẬP.
+ Dạng 1. KHAI TRIỂN NHỊ THỨC.
+ Dạng 2. TÌM HỆ SỐ HOẶC SỐ HẠNG THỎA MÃN ĐIỀU KIỆN.
+ Dạng 3. CHỨNG MINH HOẶC TÍNH TỔNG.
IV. BÀI TẬP RÈN LUYỆN.

BÀI 04. BIẾN CỐ & XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ.
I. PHÉP THỬ VÀ KHÔNG GIAN MẪU.
II. BIẾN CỐ & XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ.
III. PHÉP TOÁN TRÊN CÁC BIẾN CỐ.
IV. CÁC BIẾN CỐ ĐỘC LẬP, CÔNG THỨC NHÂN XÁC SUẤT.
V. CÁC DẠNG BÀI TẬP.
+ Dạng 1. TÍNH XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ.
+ Dạng 2. CÁC QUY TẮC TÍNH XÁC SUẤT.
VI. BÀI TẬP TỰ LUẬN.
VII. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM.

BÀI 05. TỔNG ÔN TẬP CHƯƠNG.
I. QUY TẮC ĐẾM.
II. HOÁN VỊ – CHỈNH HỢP – TỔ HỢP.
III. NHỊ THỨC NEWTON.
IV. XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *