Chuyên đề tổ hợp và xác suất – Nguyễn Hoàng Việt

Chuyên đề tổ hợp và xác suất – Nguyễn Hoàng Việt

Tài liệu gồm 158 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Nguyễn Hoàng Việt, trình bày lý thuyết cần nhớ, phân loại và phương pháp giải toán, bài tập tự luyện và bài tập trắc nghiệm (có đáp án) chuyên đề tổ hợp và xác suất (Toán 11 phần Đại số và Giải tích chương 2).

Bạn đang đọc: Chuyên đề tổ hợp và xác suất – Nguyễn Hoàng Việt

Chuyên đề tổ hợp và xác suất – Nguyễn Hoàng Việt

Chương 2. TỔ HỢP VÀ XÁC SUẤT 1.
§1 – Các quy tắc đếm cơ bản 1.
A LÝ THUYẾT CẦN NHỚ 1.
B PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN 1.
+ Dạng 1. Các bài toán chọn người và đồ vật cơ bản 1.
+ Dạng 2. Bài toán đếm số cơ bản 3.
+ Dạng 3. Nhóm bài toán sử dụng quy tắc bù trừ và bài toán khác 10.
§2 – Hoán vị – chỉnh hợp – tổ hợp 22.
A LÝ THUYẾT CẦN NHỚ 22.
B PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN 23.
+ Dạng 1. Các bài toán liên quan đến hoán vị 23.
+ Dạng 2. Các bài toán liên quan đến hoán vị, tổ hợp và chỉnh hợp 32.
+ Dạng 3. Giải phương trình, bất phương trình, hệ phương trình 46.
§3 – Nhị thức Newton 61.
A LÝ THUYẾT CẦN NHỚ 61.
B PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN 63.
+ Dạng 1. Tìm hệ số hoặc số hạng trong khai triển nhị thức Newton 63.
+ Dạng 2. Chứng minh hoặc tính tổng 82..
+ Dạng 3. Dạng toán chẵn hoặc toàn lẻ 83.
+ Dạng 4. Nhóm bài toán tính tổng hoặc chứng minh dựa vào tính chất hoặc biến đổi (nâng cao) 86.
+ Dạng 5. Tìm hệ số hoặc số hạng dạng có điều kiện (kết hợp giữa dạng 1 & 2) 99.
+ Dạng 6. Tìm hệ số lớn nhất trong khai triển (a + bx)n 106.
§4 – Biến cố và xác suất của biến cố 114.
A Biến cố 114.
B Xác suất 115.
C Bài tập 117.
+ Dạng 1.Xác suất liên quan đến hình học 139.
§5 – Các quy tắc tính xác suất 146.
A Quy tắc cộng xác suất 146.
B Quy tắc nhân xác suất 147.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *