Chuyên đề tổ hợp và xác suất – Phạm Hùng Hải

Chuyên đề tổ hợp và xác suất – Phạm Hùng Hải

Tài liệu gồm 75 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Phạm Hùng Hải, trình bày lý thuyết cần nhớ, phân loại và phương pháp giải toán, bài tập tự luyện và bài tập trắc nghiệm (có đáp án) chuyên đề tổ hợp và xác suất (Toán 11 phần Đại số và Giải tích chương 2).

Bạn đang đọc: Chuyên đề tổ hợp và xác suất – Phạm Hùng Hải

Chương 2. TỔ HỢP – XÁC SUẤT 1.
§1 – QUY TẮC ĐẾM 1.
A LÝ THUYẾT CẦN NHỚ 1.
B PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN 1.
+ Dạng 1.Áp dụng quy tắc cộng hoặc nhân 1.
+ Dạng 2.Áp dụng vào bài toán chọn đồ vật 2.
+ Dạng 3.Áp dụng vào bài toán đếm số tự nhiên có n chữ số thỏa mãn điều kiện cho trước 3.
C BÀI TẬP TỰ LUYỆN 6.
D BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 7.
§2 – HOÁN VỊ – CHỈNH HỢP – TỔ HỢP 10.
A LÝ THUYẾT CẦN NHỚ 10.
B PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN 11.
+ Dạng 1. Hoán vị và số hoán vị 11.
+ Dạng 2. Chỉnh hợp và số chỉnh hợp 12.
+ Dạng 3. Tổ hợp và số tổ hợp 13.
+ Dạng 4. Công thức hoán vị – chỉnh hợp – tổ hợp 14.
C BÀI TẬP TỰ LUYỆN 16.
D BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 19.
§3 – NHỊ THỨC NIU – TƠN 27.
A LÝ THUYẾT CẦN NHỚ 27.
B PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN 28.
+ Dạng 1. Khai triển nhị thức Newton 28.
+ Dạng 2. Tìm hệ số (số hạng) của xk trong khai triển P(x) 28.
+ Dạng 3. Tìm số hạng có hệ số nhất trong khai triển biểu thức 31.
+ Dạng 4. Tính tổng bằng cách sử dụng khai triển nhị thức Newton 32.
+ Dạng 5. Chứng minh các đẳng thức tổ hợp bằng cách sử dụng khai triển nhị thức Newton 32.
C BÀI TẬP TỰ LUYỆN 33.
D BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 33.
§4 – BIẾN CỐ VÀ XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ 36.
A LÝ THUYẾT CẦN NHỚ 36.
B PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN 37.
+ Dạng 1. Sử dụng công thức tính xác suất của một biến cố 37.
+ Dạng 2. Sử dụng biến cố đối 41.
+ Dạng 3. Quy tắc cộng, quy tắc nhân xác suất 42.
C BÀI TẬP TỰ LUYỆN 44.
D BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 47.
§5 – ĐỀ ÔN TẬP CUỐI CHƯƠNG 55.
A Đề số 1 55.
B Đề số 2 58.
C Đề số 3 60.
D Đề số 4 62.
E Đề số 5 64.
F Đề số 6 66.
G Đề số 7 68.
H Đề số 8 70.
§6 – ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM CÁC CHỦ ĐỀ 72.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *