Chuyên đề tổ hợp và xác suất

Chuyên đề tổ hợp và xác suất

Tài liệu gồm 215 trang phân dạng và hướng dẫn giải các dạng toán tổ hợp và xác suất trong chương trình Đại số và Giải tích 11 chương 1.

Bạn đang đọc: Chuyên đề tổ hợp và xác suất

Khái quát nội dung chuyên đề tổ hợp và xác suất:
1 TỔNG QUAN KIẾN THỨC TỔ HỢP – XÁC SUẤT
1 Các quy tắc đếm.
A Bài tập mẫu.
B Bài tập mẫu.
2 Chỉnh hợp.
A Bài tập mẫu.
3 Hoán vị.
A Bài tập mẫu.
4 Tổ hợp.
A Tóm tắt lí thuyết.
B Bài tập mẫu.
C Bài tập rèn luyện.
2 CÁC DẠNG TOÁN TỔ HỢP
Dạng 0.1. Rút gọn một biểu thức chứa chỉnh hợp – hoán vị – tổ hợp.
Dạng 0.2. Giải phương trình liên quan đến chỉnh hợp – tổ hợp – hoán vị.
Dạng 0.3. Giải bất phương trình liên quan đến chỉnh hợp – hoán vị – tổ hợp.
Dạng 0.4. Giải hệ phương trình chỉnh hợp – hoán vị – tổ hợp.
Dạng 0.5. Chứng minh một đẳng thức tổ hợp.
Dạng 0.5. Chứng minh một đẳng thức tổ hợp (Cách 2).
Dạng 0.5. Chứng minh một đẳng thức tổ hợp (Cách 3).
Dạng 0.5. Chứng minh một đẳng thức tổ hợp (Cách 4).
Dạng 0.5. Chứng minh một đẳng thức tổ hợp (Cách 5 – dùng đạo hàm).
Dạng 0.5. Chứng minh một đẳng thức tổ hợp (Cách 6 – dùng tích phân).
Dạng 0.6. Tính tổng một biểu thức tổ hợp.
Dạng 0.7. Tìm hệ số của một số hạng hoặc tìm một số hạng (không có giả thiết).
Dạng 0.8. Tìm hệ số của một số hạng hoặc tìm một số hạng (có giả thiết).
Dạng 0.9. Chứng minh bất đẳng thức tổ hợp.

3 CÁC DẠNG TOÁN LÝ LUẬN
Dạng 0.10. Đếm số dùng quy tắc nhân và quy tắc cộng.
Dạng 0.11. Bài toán đếm số – Dùng chỉnh hợp.
Dạng 0.12. Bài toán sắp xếp đồ vật.
Dạng 0.13. Bài toán sắp xếp người.
Dạng 0.14. Bài toán chọn vật, dùng tổ hợp.
Dạng 0.15. Bài toán chọn về người – Dùng tổ hợp.
Dạng 0.16. Bài toán chọn về người – Dùng tổ hợp.
Dạng 0.17. Bài toán phân chia tập hợp – dùng tổ hợp.
Dạng 0.18. Đếm số điểm, số đoạn thẳng, số góc, số đa giác, số miền.
1 Bộ đề số 1.
2 Bộ đề số 2.
3 Bộ đề số 3.
4 Bộ đề số 4.
5 Bộ đề số 5.
4 CÁC BÀI TOÁN XÁC SUẤT THI HỌC SINH GIỎI
Dạng 0.1. Bài toán chia hết.
Dạng 0.2. Số lần xuất hiện của chữ số.
Dạng 0.3. Liên quan đến vị trí.
Dạng 0.4. Các bài toán đếm số phương án, tính xác suất liên quan người, đồ vật.
Dạng 0.5. Các bài toán đếm số phương án. Tính xác suất liên quan đến đa giác.
Dạng 0.6. Các bài toán đếm, sắp xếp liên quan đến vị trí, xếp chỗ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *