Chuyên đề vectơ – Lê Minh Tâm

Chuyên đề vectơ – Lê Minh Tâm

Tài liệu gồm 208 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Lê Minh Tâm, trình bày lý thuyết cần nhớ, các dạng toán và bài tập chuyên đề vectơ, có đáp án và lời giải chi tiết, giúp học sinh lớp 10 tham khảo khi học chương trình Hình học 10 chương 1.

Bạn đang đọc: Chuyên đề vectơ – Lê Minh Tâm

Chuyên đề vectơ – Lê Minh Tâm

BÀI 01 CÁC ĐỊNH NGHĨA 4.
I KHÁI NIỆM VECTƠ 4.
1.1 Định nghĩa 4.
1.2 Kí hiệu 4.
II VECTƠ CÙNG PHƯƠNG, CÙNG HƯỚNG 4.
2.1 Giá của vectơ 4.
2.2.Vectơ cùng phương, vectơ cùng hướng 4.
III HAI VECTƠ BẰNG NHAU 5.
3.1 Độ dài vectơ 5.
3.2 Định nghĩa 5.
IV VECTƠ KHÔNG 6.
V CÁC DẠNG TOÁN 6.
Dạng 01 XÁC ĐỊNH MỘT VÉCTƠ, SỰ CÙNG PHƯƠNG VÀ HƯỚNG CỦA HAI VÉCTƠ 6.
Dạng 02 CHỨNG MINH HAI VÉCTƠ BẰNG NHAU 9.
BÀI 02 TỔNG HIỆU HAI VECTƠ 16.
I TỔNG CỦA HAI VECTƠ 16.
1.1 Định nghĩa 16.
1.2 Tính chất 16.
1.3 Quy tắc hình bình hành 16.
II HIỆU CỦA HAI VECTƠ 18.
2.1 Định nghĩa 18.
2.2 Quy tắc về hiệu vectơ 18.
II CÁC DẠNG TOÁN 20.
Dạng 01 CHỨNG MINH ĐẲNG THỨC VECTƠ 20.
Dạng 02 TÌM MÔĐUN (ĐỘ DÀI) VÉCTƠ 38.
BÀI 03 TÍCH CỦA MỘT VECTƠ VỚI MỘT SỐ 46.
I ĐỊNH NGHĨA 46.
II TÍNH CHẤT 47.
III TRUNG ĐIỂM CỦA ĐOẠN THẲNG VÀ TRỌNG TÂM CỦA TAM GIÁC 47.
IV ĐIỀU KIỆN ĐỂ HAI VECTO CÙNG PHƯƠNG 48.
V PHÂN TÍCH MỘT VEC TƠ THEO HAI VECTO KHÔNG CÙNG PHƯƠNG 48.
VI CÁC DẠNG TOÁN 49.
Dạng 01 BIỄU DIỄN VÉCTƠ 49.
Dạng 02 CHỨNG MINH BA ĐIỂM THẲNG HÀNG, HAI ĐIỂM TRÙNG NHAU, HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG, BA ĐƯỜNG THẲNG ĐỒNG QUY 54.
Dạng 03 TẬP HỢP ĐIỂM THỎA MÃN ĐẲNG THỨC VECTƠ 63.
BÀI 04 HỆ TRỤC TỌA ĐỘ 70.
I TRỤC TỌA ĐỘ 70.
1.1 Định nghĩa 70.
1.2 Tọa độ của vectơ và của điểm trên trục 70.
1.3 Độ dài đại số của vectơ trên trục 70.
II HỆ TRỤC TỌA ĐỘ 71.
2.1 Định nghĩa 71.
2.2 Tọa độ điểm, tọa độ vectơ 71.
2.3 Tọa độ trung điểm của đoạn thẳng Tọa độ trọng tâm tam giác 71.
2.4 Biểu thức tọa độ của các phép toán vectơ 72.
III TỔNG KẾT 74.
IV CÁC DẠNG TOÁN 75.
Dạng 01 TÌM TỌA ĐỘ CỦA MỘT ĐIỂM; VECTƠ; ĐỘ DÀI CỦA VECTƠ VÀ CHỨNG MINH HỆ THỨC 75.
Dạng 02 TÌM TỌA ĐỘ CỦA MỘT ĐIỂM; VECTƠ TRÊN MẶT PHẲNG Oxy 77.
Dạng 03 VÉCTƠ CÙNG PHƯƠNG & ỨNG DỤNG 96.
V BÀI TẬP NÂNG CAO 112.
BÀI 05 TỔNG ÔN TẬP CHƯƠNG 123.
I BÀI TẬP TỰ LUẬN 123.
II BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 162.

Xem thêm: Chuyên đề mệnh đề và tập hợp – Lê Minh Tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *