Đặt ẩn phụ để giải Phương trình – Hệ phương trình – Trần Trí Quốc

Đặt ẩn phụ để giải Phương trình – Hệ phương trình – Trần Trí Quốc

Tài liệu gồm 43 trang hướng dẫn giải bài toán phương trình, hệ phương trình bằng phương pháp đặt ẩn phụ, tài liệu do tác giả Trần Quốc Trí chủ biên.

Bạn đang đọc: Đặt ẩn phụ để giải Phương trình – Hệ phương trình – Trần Trí Quốc

Nội dung tài liệu: Đặt biểu thức chứa căn bằng biểu thức mới mà ta gọi là ẩn phụ, chuyển về phương trình theo ẩn mới. Giải phương trình ẩn phụ rồi thay vào biểu thức tìm nghiệm ban đầu.
Phương pháp: Gồm có các bước sau:
+ Bước 1: Chọn cách đặt ẩn phụ, tìm điều kiện xác định của ẩn phụ. Để làm tốt bước này phải có sự quan sát, nhận xét mối quan hệ của các biểu thức có mặt trong phương trình rồi đưa ra biểu thức thích hợp để đặt ẩn phụ.
+ Bước 2: Chuyển phương trình ban đầu về phương trình theo ẩn phụ, thường là nhưng phương trình đã biết cách giải, tìm được nghiệm cần chú ý đến điều kiện của ẩn phụ.
+ Bước 3: Giải phương trình với ẩn phụ vừa tìm được và kết luận nghiệm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *