Đề cương cuối kỳ 2 Toán 10 năm 2022 – 2023 THPT Lương Ngọc Quyến – Thái Nguyên

Đề cương cuối kỳ 2 Toán 10 năm 2022 – 2023 THPT Lương Ngọc Quyến – Thái Nguyên

TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 10 đề cương hướng dẫn ôn tập kiểm tra cuối học kỳ 2 môn Toán 10 năm học 2022 – 2023 trường THPT Lương Ngọc Quyến, tỉnh Thái Nguyên.

Bạn đang đọc: Đề cương cuối kỳ 2 Toán 10 năm 2022 – 2023 THPT Lương Ngọc Quyến – Thái Nguyên

I. NỘI DUNG ÔN TẬP
1. ĐẠI SỐ.
Chương VI. Hàm số, đồ thị và ứng dụng.
– Tập xác định của hàm số.
– Tính đồng biến nghịch biến của hàm số, hàm số bậc 2.
– Đồ thị của hàm số bậc 2.
– Dấu của tam thức bậc 2.
– Bất phương trình bậc 2. Phương trình quy về phương trình bậc 2.
Chương VIII. Đại số tổ hợp.
– Sử dụng quy tắc cộng và quy tắc nhân, hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp để giải các bài toán đếm đơn giản.
Chương IX. Tính xác suất theo định nghĩa cổ điển.
– Xác định không gian mẫu, biến cố, biến cố đối.
– Tính xác suất của biến cố liên quan đến phép thử theo định nghĩa cổ điển.
2. HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG.
Chương VII. Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng.
– Viết phương trình tham số, phương trình tổng quát của đường thẳng.
– Xét vị trí tương đối của hai đường thẳng khi biết phương trình của chúng.
– Tính góc giữa hai đường thẳng.
– Tính khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng.
– Xác định tọa độ tâm và bán kính của đường tròn khi biết phương trình.
– Viết phương trình đường tròn.
– Viết phương trình tiếp tuyến của đường tròn tại 1 điểm.
– Xác định các tiêu điểm, tiệu cự của elip, hypebol. Xác định tiêu điểm và đường chuẩn của parabol.
– Viết phương trình chính tắc của elip, hypebol, parabol khi biết một số yếu tố cho trước.
– Tìm điểm thuộc elip, hypebol, parabol thỏa mãn điều kiện cho trước.
II. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VÀ TỰ LUẬN
A. TRẮC NGHIỆM.
Chương VI. Hàm số, đồ thị và ứng dụng.
Chương VIII. Đại số tổ hợp.
CHƯƠNG IX. Tính xác suất theo định nghĩa cổ điển.
Các câu hỏi trong chương VII đều xét trong mặt phẳng tọa độ Oxy.
Chương VII. Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng.
B. TỰ LUẬN.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *