Đề cương giữa kỳ 2 Toán 10 năm 2022 – 2023 THPT Lương Ngọc Quyến – Thái Nguyên

Đề cương giữa kỳ 2 Toán 10 năm 2022 – 2023 THPT Lương Ngọc Quyến – Thái Nguyên

TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 10 đề cương hướng dẫn ôn tập kiểm tra giữa học kỳ 2 môn Toán 10 năm học 2022 – 2023 trường THPT Lương Ngọc Quyến, tỉnh Thái Nguyên.

Bạn đang đọc: Đề cương giữa kỳ 2 Toán 10 năm 2022 – 2023 THPT Lương Ngọc Quyến – Thái Nguyên

I. NỘI DUNG ÔN TẬP
1. ĐẠI SỐ: Chương VI: Hàm số và đồ thị.
Bài 15. Hàm số.
1. Xác định hàm số.
2. Tìm tập xác định, tập giá trị của hàm số.
3. Xét tính đồng biến và nghịch biến của hàm số dựa vào đồ thị.
4. Đồ thị hàm số.
Bài 16. Hàm số bậc hai.
1. Sự biến thiên của hàm số bậc hai.
2. Tọa độ đỉnh, trục đối xứng của đồ thị hàm số bậc hai.
3. Sự tương giao của đồ thị hàm số bậc hai và đường thẳng.
4. Bảng biến thiên và đồ thị của hàm số bậc hai.
5. Ứng dụng thực tế.
Bài 17. Dấu của tam thức bậc hai.
1. Dấu tam thức bậc hai.
2. Bất phương trình bậc hai.
3. Ứng dụng thực tế.
Bài 18. Phương trình quy về phương trình bậc hai.
1. Giải phương trình chứa ẩn trong căn bậc hai.
2. Ứng dụng thực tế.
2. HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG.
Bài 19. Phương trình đường thẳng.
1. Vectơ pháp tuyến, vectơ chỉ phương, hệ số góc của đường thẳng.
2. Viết phương trình tham số, phương trình tổng quát của đường thẳng.
3. Tìm tọa độ điểm thỏa mãn điều kiện cho trước.
Bài 20. Vị trí tương đối của hai đường thẳng. Góc và khoảng cách.
1. Xét vị trí tương đối của hai đường thẳng khi biết phương trình của chúng.
2. Tính góc giữa hai đường thẳng.
3. Tính khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng.
4. Viết phương trình đường thẳng có liên quan đến yếu tố góc và khoảng cách.
Bài 21. Đường tròn trong mặt phẳng tọa độ.
1. Xác định tọa độ tâm và bán kính của đường tròn khi biết phương trình.
2. Viết phương trình đường tròn.
3. Viết phương trình tiếp tuyến của đường tròn tại một điểm.
II. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VÀ TỰ LUẬN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *