Đề cương giữa kỳ 2 Toán 10 năm 2022 – 2023 trường THPT Xuân Đỉnh – Hà Nội

Đề cương giữa kỳ 2 Toán 10 năm 2022 – 2023 trường THPT Xuân Đỉnh – Hà Nội

TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 10 đề cương hướng dẫn ôn tập kiểm tra giữa học kỳ 2 môn Toán 10 năm học 2022 – 2023 trường THPT Xuân Đỉnh, thành phố Hà Nội.

Bạn đang đọc: Đề cương giữa kỳ 2 Toán 10 năm 2022 – 2023 trường THPT Xuân Đỉnh – Hà Nội

I. KIẾN THỨC ÔN TẬP
1. ĐẠI SỐ: Chương VI – Hàm số, đồ thị và ứng dụng.
Bài 15: Hàm số.
Bài 16: Hàm số bậc hai.
Bài 17: Dấu của tam thức bậc hai.
Bài 18: Phương trình qui về phương trình bậc hai.
2. HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG: Chương VII – Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng.
Bài 19: Phương trình đường thẳng.
Bài 20: Vị trí tương đối giữa hai đường thẳng. Góc và khoảng cách.
Bài 21: Đường tròn trong mặt phẳng tọa độ.
II. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN VÀ ĐIỀN KHUYẾT
A. ĐẠI SỐ.
1. HÀM SỐ.
1.1. Tập xác định của hàm số.
1.2. Tính đồng biến và nghịch biến của hàm số.
1.3. Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số.
1.4. Đồ thị hàm số.
2. HÀM SỐ BẬC HAI.
2.1. Sự biến thiên của hàm số bậc hai.
2.2. Tọa độ đỉnh, trục đối xứng của đồ thị hàm số bậc hai.
2.3. Sự tương giao của đồ thị hàm số bậc hai và đường thẳng.
2.4. Bảng biến thiên và đồ thị của hàm số bậc hai.
2.5. Ứng dụng thực tế.
3. DẤU CỦA TAM THỨC BẬC HAI.
3.1. Dấu tam thức bậc hai.
3.2. Bất phương trình bậc hai.
3.3. Ứng dụng thực tế.
4. PHƯƠNG TRÌNH QUI VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI.
4.1. Giải phương trình chứa ẩn trong căn bậc hai.
4.2. Ứng dụng thực tế.
B. HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG.
1. Phương trình đường thẳng.
2. Vị trí tương đối của các đường thẳng.
3. Góc giữa hai hai đường thẳng và khoảng cách từ một điểm đến đường thẳng.
4. Đường tròn trong mặt phẳng tọa độ.
5. Ứng dụng thực tế.
III. BÀI TẬP TỰ LUẬN
A. ĐẠI SỐ.
B. HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *