Đề cương HK1 Toán 10 năm 2021 – 2022 trường Lương Ngọc Quyến – Thái Nguyên

Đề cương HK1 Toán 10 năm 2021 – 2022 trường Lương Ngọc Quyến – Thái Nguyên

TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 10 đề cương ôn tập cuối học kỳ 1 môn Toán lớp 10 năm học 2021 – 2022 trường THPT Lương Ngọc Quyến, tỉnh Thái Nguyên.

Bạn đang đọc: Đề cương HK1 Toán 10 năm 2021 – 2022 trường Lương Ngọc Quyến – Thái Nguyên

HÌNH THỨC KIỂM TRA: Kiểm tra 90 phút: Trắc nghiệm 35 câu – 7 điểm + Tự luận – 3 điểm.
NỘI DUNG KIỂM TRA:
A – ĐẠI SỐ
1. Mệnh đề – Tập hợp.
2. Hàm số.
– Tập xác định của hàm số.
– Tính đồng biến, nghịch biến của hàm số.
– Hàm số chẵn, hàm số lẻ.
– Đồ thị của hàm số.
– Sự biến thiên và đồ thị của hàm số bậc nhất, hàm số bậc hai.
– Sự biến thiên và đồ thị của hàm số bậc nhất trên từng khoảng.
3. Phương trình.
– Phương trình bậc nhất và bậc hai một ẩn.
+ Giải và biện luận phương trình ax + b = 0.
+ Giải và biện luận phương trình ax2 + bx + c = 0.
+ Ứng dụng của Định lý Vi-et cho phương trình bậc hai.
– Một số phương trình quy về phương trình bậc nhất hoặc bậc hai.
+ Giải phương trình chứa ẩn trong dấu giá trị tuyệt đối.
+ Giải phương trình chứa ẩn ở mẫu thức.
+ Giải phương trình chứa ẩn trong dấu căn bậc hai.
+ Giải phương trình bằng phương pháp đặt ẩn phụ.
4. Hệ phương trình bậc nhất, bậc hai.
B – HÌNH HỌC
1. Vectơ.
– Phương, hướng, độ dài của vectơ; hai vectơ bằng nhau.
– Các phép toán vectơ: Tổng, hiệu của hai vectơ (quy tắc 3 điểm, quy tắc hình bình hành …).
– Tích của một vectơ với một số.
– Biểu diễn một vectơ theo hai vectơ không cùng phương.
– Chứng minh ba điểm thẳng hàng.
2. Hệ trục tọa độ.
– Tọa độ của vectơ, tọa độ của điểm đối với hệ trục tọa độ.
– Chứng minh ba điểm thẳng hàng.
3. Giá trị lượng giác của một góc bất kỳ từ 0o đến 180o.
4. Tích vô hướng của hai vectơ.
– Bài toán về tích vô hướng của hai vectơ.
– Bài toán về biểu thức tọa độ của tích vô hướng của hai vectơ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *