Đề cương học kì 1 Toán 10 năm 2022 – 2023 trường THPT Yên Hòa – Hà Nội

Đề cương học kì 1 Toán 10 năm 2022 – 2023 trường THPT Yên Hòa – Hà Nội

TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 10 tài liệu đề cương ôn tập học kì 1 môn Toán 10 năm học 2022 – 2023 trường THPT Yên Hòa, thành phố Hà Nội.

Bạn đang đọc: Đề cương học kì 1 Toán 10 năm 2022 – 2023 trường THPT Yên Hòa – Hà Nội

CẤU TRÚC:
ĐẠI SỐ 10:
MỆNH ĐỀ – TẬP HỢP (Câu hỏi TN: 20 câu + Bài tập TL : 07 bài).
Nhận dạng các mệnh đề đúng, sai.
Lập mệnh đề phủ định của một mệnh đề.
Viết các tập hợp theo hai cách.
Nhận dạng tập hợp con, tập hợp bằng nhau.
Xác định hợp, giao, hiệu của hai tập hợp.
BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH 2 ẨN (Câu hỏi TN: 15 câu + Bài tập TL : 05 bài).
Biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình và hệ bất phương trình.
Xác định cực trị của biểu thức bậc nhất 2 ẩn và bài toán ứng dụng thực tế.
HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ (Câu hỏi TN: 45 câu + Bài tập TL : 13 bài).
Tính giá trị của hàm số tại một điểm.
Tìm tập xác định của hàm số.
Xác định sự biến thiên của hàm số.
Các bài toán về hàm số bậc nhất.
Các bài toán về hàm số bậc hai.
Xác định dấu của tam thức bậc hai.
Giải bất phương trình bậc hai và bất phương trình quy về bậc hai.
Giải phương trình bậc hai và phương trình quy về bậc hai.
Bài toán ứng dụng thực tế.
HÌNH HỌC 10:
HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC – VECTƠ (Câu hỏi TN: 65 câu + Bài tập TL : 14 bài).
Các công thức lượng giác thường gặp.
Các bài toán về hệ thức lượng trong tam giác vuông.
Các bài toán về hệ thức lượng trong tam giác thường.
Các bài toán tổng hợp và ứng dụng thực tế.
Nhận dạng vectơ cùng hướng, bằng nhau.
Xác định vectơ tổng, hiệu, tích với một số.
Tính độ dài vectơ tổng, hiệu, tích với một số.
Xác định góc giữa hai vectơ.
Tính tích vô hướng của hai vectơ.
Chứng minh đẳng thức, tìm điểm, tìm tập hợp điểm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *