Đề cương học kỳ 2 Toán 10 năm 2022 – 2023 trường THPT Yên Hòa – Hà Nội

Đề cương học kỳ 2 Toán 10 năm 2022 – 2023 trường THPT Yên Hòa – Hà Nội

TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 10 tài liệu đề cương hướng dẫn ôn tập kiểm tra học kỳ 2 môn Toán 10 năm học 2022 – 2023 trường THPT Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Bạn đang đọc: Đề cương học kỳ 2 Toán 10 năm 2022 – 2023 trường THPT Yên Hòa – Hà Nội

ĐẠI SỐ 10:
CHƯƠNG V. ĐẠI SỐ TỔ HỢP: Trắc nghiệm: 44 câu – Tự luận: 6 bài.
+ Sử dụng quy tắc cộng, qui tắc nhân; khái niệm hoán vị, chỉnh hợp và tổ hợp để giải các bài toán.
+ Chứng minh đẳng thức, giải PT, giải BPT liên quan đến hoán vị, tổ hợp, chỉnh hợp.
+ Bài toán xác định hệ số của một khai triển.
+ Bài toán ứng dụng thực tế.
CHƯƠNG VI. MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT: Trắc nghiệm: 34 câu – Tự luận: 10 bài.
+ Sai số tương đối, tuyệt đối, làm tròn số.
+ Nhận dạng các thông tin cơ bản của mẫu số liệu.
+ Tính toán các số đặc trưng của mẫu số liệu.
+ Bài toán tìm xác suất của một biến cố.
+ Bài toán ứng dụng thực tế.
HÌNH HỌC 10:
CHƯƠNG VII. PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG: Trắc nghiệm: 127 câu – Tự luận: 10 bài.
+ Các bài toán về tọa độ véctơ.
+ Các bài toán về tọa độ điểm.
+ Xác định các yếu tố của đường thẳng khi biết phương trình đường thẳng.
+ Viết phương trình đường thẳng khi biết các tính chất đặc biệt: Đi qua điểm, quan hệ song song, vuông góc.
+ Tìm tọa độ điểm thỏa mãn tính chất cho trước.
+ Tính khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng, khoảng cách giữa hai đường thẳng song song.
+ Tính số đo của góc giữa hai đường thẳng.
+ Xác định các yếu tố khi biết phương trình của đường tròn.
+ Viết phương trình đường tròn khi biết các tính chất đặc biệt.
+ Viết phương trình tiếp tuyến của đường tròn.
+ Xác định các yếu tố của các đường conic khi biết phương trình của đường conic.
+ Viết phương trình các đường conic.
+ Bài toán ứng dụng thực tế.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *