Đề cương học tập môn Toán lớp 10 – Lê Văn Đoàn (Tập 1)

Đề cương học tập môn Toán lớp 10 – Lê Văn Đoàn (Tập 1)

Tài liệu Đề cương học tập môn Toán lớp 10 – Tập 1 của thầy giáo Lê Văn Đoàn gồm 212 trang, tóm tắt nội dung lý thuyết cơ bản và tuyển tập các bài tập chọn lọc cho mỗi dạng. Tài liệu bao gồm các nội dung:

Bạn đang đọc: Đề cương học tập môn Toán lớp 10 – Lê Văn Đoàn (Tập 1)

PHẦN I – ĐẠI SỐ

CHƯƠNG I – MỆNH ĐỀ & TẬP HỢP
A – MỆNH ĐỀ
B – TẬP HỢP

CHƯƠNG II – HÀM SỐ BẬC NHẤT & BẬC HAI
A – ĐẠI CƯƠNG VỀ HÀM SỐ
Dạng toán 1. Tìm tập xác định của hàm số
Dạng toán 2. Tính đơn điệu của hàm số
Dạng toán 3. Xét tính chẳn lẻ của hàm số
B – HÀM SỐ BẬC NHẤT
C – HÀM SỐ BẬC HAI

CHƯƠNG III – PHƯƠNG TRÌNH & HỆ PHƯƠNG TRÌNH
A – ĐẠI CƯƠNG VỀ PHƯƠNG TRÌNH
B – PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT
C – PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI
Dạng toán 1. Giải và biện luận phương trình bậc hai
Dạng toán 2. Dấu của số nghiệm phương trình bậc hai
Dạng toán 3. Những bài toán liên quan đến định lí Viét
Dạng toán 4. Phương trình bậc cao quy về phương trình bậc hai
Dạng toán 5. Phương trình chứa ẩn trong dấu trị tuyệt đối
Dạng toán 6. Phương trình chứa ẩn dưới dấu căn
D – HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT NHIỀU ẨN
E – HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI HAI ẨN SỐ

CHƯƠNG IV – BẤT ĐẲNG THỨC & BẤT PHƯƠNG TRÌNH
A – BẤT ĐẲNG THỨC
Dạng toán 1. Chứng minh BĐT dựa vào định nghĩa và tính chất
Dạng toán 2. Chứng minh BĐT dựa vào BĐT Cauchy
Dạng toán 3. Chứng minh BĐT dựa vào BĐT Bunhiacôpxki
Dạng toán 4. Chứng minh BĐT dựa vào BĐT Cauchy Schwarz
Dạng toán 5. Chứng minh BĐT dựa vào phương pháp tọa độ véctơ
Dạng toán 6. Ứng dụng BĐT để giải phương trình

PHẦN II – HÌNH HỌC

CHƯƠNG I – VÉCTƠ & PHÉP TOÁN
A – VÉCTƠ & CÁC PHÉP TOÁN TRÊN VÉCTƠ
Dạng toán 1. Đại cương về véctơ
Dạng toán 2. Chứng minh một đẳng thức véctơ
Dạng toán 3. Xác định điểm thỏa đẳng thức véctơ
Dạng toán 4. Phân tích véctơ – Chứng minh thẳng hàng – Song song
Dạng toán 5. Tìm môđun – Quỹ tích điểm – Điểm cố định
B – HỆ TRỤC TỌA ĐỘ
Dạng toán 1. Tọa độ véctơ – Biểu diễn véctơ
Dạng toán 2. Xác định điểm thỏa mãn điều kiện cho trước
Dạng toán 3. Véctơ cùng phương và ứng dụng

CHƯƠNG II – TÍCH VÔ HƯỚNG & ỨNG DỤNG
A – GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT CUNG GÓC BẤT KÌ
B – TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VÉCTƠ
Dạng toán 1. Tích vô hướng – Tính góc – Chứng minh và thiết lập vuông góc
Dạng toán 2. Chứng minh đẳng thức – Bài toán cực trị
C – HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *