Đề cương ôn tập giữa học kì 2 môn Toán khối 10

Đề cương ôn tập giữa học kì 2 môn Toán khối 10

Tài liệu gồm 20 trang, phân dạng và tuyển chọn các bài tập trắc nghiệm Toán 10, giúp học sinh ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 10.

Bạn đang đọc: Đề cương ôn tập giữa học kì 2 môn Toán khối 10

1. PHẦN TRẮC NGHIỆM ĐẠI SỐ 10
Bài 1. Bất đẳng thức.
+ Dạng toán 1. Tính chất của bất đẳng thức.
+ Dạng toán 2. Bất đẳng thức cosi và ứng dụng.
Bài 2. Bất phương trình và hệ bất phương trình một ẩn.
+ Dạng toán 1. Tìm điều kiện xác định của bất phương trình.
+ Dạng toán 2. Sử dụng các phép biến đổi tương đương để giải bất phương trình một ẩn.
+ Dạng toán 3. Sử dụng các phép biến đổi tương đương giải hệ bất phương trình một ẩn.
Bài 3. Dấu của nhị thức bậc nhất.
+ Dạng toán 1. Dấu nhị thức bậc nhất.
+ Dạng toán 2. Giải bất phương trình tích.
+ Dạng toán 3. Giải bất phương trình chứa ẩn ở mẫu.
+ Dạng toán 4. Giải bất phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối.
Bài 4. Dấu của tam thức bậc hai.
+ Dạng toán 1. Xét dấu tam thức bậc hai.
+ Dạng toán 2. Giải bất phương trình bậc hai và một số bài toán liên quan.
+ Dạng toán 3. Bất phương trình tích.
+ Dạng toán 4. Bất phương trình chứa ẩn ở mẫu.

2. PHẦN TRẮC NGHIỆM HÌNH HỌC 10
Bài 1. Các hệ thức lượng trong tam giác và giải tam giác.
+ Dạng toán 1. Định lý cosin, áp dụng định lý cosin để giải tam giác.
+ Dạng toán 2. Định lý sin, áp dụng định lý sin để giải tam giác.
+ Dạng toán 3. Diện tích tam giác, bán kính đường tròn.
Bài 2. Phương trình đường thẳng.
+ Dạng toán 1. Xác định véctơ chỉ phương, véc tơ pháp tuyến của đường thẳng, hệ số góc của đường thẳng.
+ Dạng toán 2. Viết phương trình đường thẳng và các bài toán liên quan.
+ Dạng toán 2.1 Viết phương trình đường thẳng khi biết VTPT hoặc VTCP, hệ số góc và một điểm đi qua.
+ Dạng toán 2.2 Viết phương trình đường thẳng đi qua một điểm vuông góc hoặc song song với đường thẳng cho trước.
+ Dạng toán 2.3 Viết phương trình cạnh, đường cao, trung tuyến,trung trực của tam giác.
+ Dạng toán 3. Vị trí tương đối của hai đường thẳng.
+ Dạng toán 4. Góc của hai đường thẳng.
+ Dạng toán 5. Khoảng cách.

3. PHẦN TỰ LUẬN ĐẠI SỐ 10 + HÌNH HỌC 10

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *