Đề cương ôn tập giữa học kỳ 1 môn Toán 10 – Lê Minh Tâm

Đề cương ôn tập giữa học kỳ 1 môn Toán 10 – Lê Minh Tâm

Tài liệu gồm 32 trang, được tổng hợp và biên soạn bởi thầy giáo Lê Minh Tâm, hướng dẫn ôn tập giữa học kỳ 1 môn Toán 10 năm học 2022 – 2023.

Bạn đang đọc: Đề cương ôn tập giữa học kỳ 1 môn Toán 10 – Lê Minh Tâm

Đề cương ôn tập giữa học kỳ 1 môn Toán 10 – Lê Minh Tâm

I Lý Thuyết.
Chương I. Mệnh đề – tập hợp.
Chương II. Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn.
Chương III. Hệ thức lượng trong tam giác.
II Bài Tập Tự Luận.
Phần 1. Mệnh đề – tập hợp.
Phần 2. Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn.
Phần 3. Hệ thức lượng trong tam giác.
III Bài Tập Trắc Nghiệm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *