Đề cương ôn tập giữa học kỳ 2 Toán 10 năm 2021 – 2022 trường THPT Yên Hòa – Hà Nội

Đề cương ôn tập giữa học kỳ 2 Toán 10 năm 2021 – 2022 trường THPT Yên Hòa – Hà Nội

TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp lớp 10 đề cương ôn tập giữa học kỳ 2 Toán 10 năm học 2021 – 2022 trường THPT Yên Hòa – Hà Nội.

Bạn đang đọc: Đề cương ôn tập giữa học kỳ 2 Toán 10 năm 2021 – 2022 trường THPT Yên Hòa – Hà Nội

ĐẠI SỐ 10:
1 BẤT ĐẲNG THỨC: Câu hỏi trắc nghiệm: 10 câu + Bài tập tự luận: 02 bài.
+ Chứng minh bất đẳng thức.
+ Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của biểu thức.
2 BẤT PHƯƠNG TRÌNH: Câu hỏi trắc nghiệm: 40 câu + Bài tập tự luận: 05 bài.
+ Điều kiện xác định của bất phương trình.
+ Giải bất phương trình bậc nhất, bậc hai.
+ Giải các bất phương trình chứa ẩn ở mẫu, chứa dấu trị tuyệt đối, chứa căn.
+ Điều kiện để biểu thức bậc nhất, bậc hai có dấu cho trước.
+ Xác định miền nghiệm của bất phương trình, hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn.
+ Giải bài toán thực tế bằng phương pháp miền nghiệm.
HÌNH HỌC 10:
3 CÁC HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC: Câu hỏi trắc nghiệm: 20 câu + Bài tập tự luận: 04 bài.
+ Giải tam giác khi biết một số các yếu tố cho trước.
+ Chứng minh đẳng thức, bất đẳng thức liên quan đến các đại lượng trong tam giác.
+ Nhận dạng tam giác khi biết một đẳng thức giữa các đại lượng của tam giác đó.
+ Bài toán thực tế liên quan đến các hệ thức lượng.
4 PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG: Câu hỏi trắc nghiệm: 30 câu + Bài tập tự luận: 03 bài.
+ Xác định các yếu tố của đường thẳng khi biết phương trình đường thẳng.
+ Viết phương trình đường thẳng khi biết các tính chất đặc biệt: Đi qua điểm, song song, vuông góc.
+ Tìm tọa độ điểm thỏa mãn tính chất cho trước.
+ Tính khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng, khoảng cách giữa hai đường thẳng song song.
+ Tính số đo của góc giữa hai đường thẳng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *