Đề cương ôn tập giữa kì 1 Toán 10 năm 2021 – 2022 THPT Uông Bí – Quảng Ninh

Đề cương ôn tập giữa kì 1 Toán 10 năm 2021 – 2022 THPT Uông Bí – Quảng Ninh

TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 10 đề cương ôn tập giữa kì 1 Toán 10 năm học 2021 – 2022 trường THPT Uông Bí – Quảng Ninh; đề cương bao gồm ma trận đề thi, bảng mô tả chi tiết và ngân hàng câu hỏi theo chủ đề Toán 10.

Bạn đang đọc: Đề cương ôn tập giữa kì 1 Toán 10 năm 2021 – 2022 THPT Uông Bí – Quảng Ninh

NHẬN BIẾT:
1 Xác định câu là mệnh đề.
2 Tìm tập hợp con của tập hợp cho trước.
3 Tìm giao, hợp hai tập hợp.
4 Xác định số qui tròn khi biết dạng gần đúng.
5 Tìm txđ của hàm số.
6 Tìm hàm số chẵn,lẻ.
7 Tìm hàm số đơn điệu.
8 Tìm tọa độ đỉnh parabol.
9 Mệnh đề về khái niệm phương, hướng của vectơ, hoặc vectơ bằng nhau.
10 Tìm sô các vectơ khác véc-tơ – Không lập nên từ k điểm cho trước.
11 Hệ thức vectơ về quy tắc 3 điểm, quy tắc hình bình hành, quy tắc trừ.
12 Rút gọn phép cộng nhiều vectơ theo quy tắc 3 điểm.
13 Tính độ dài của tổng, hiệu hai véc tơ chung điểm đầu.
14 Kiểm tra tính chất trung điểm và trọng tâm tam giác bằng cách hỏi chọn mệnh đề đúng.
15 Nhận biết mệnh đề đúng sai.
16 Xác định chiều biến thiên hàm số bậc nhất.
17 Xác định chiều biến thiên hàm số bậc hai.
18 Tính giá trị của hàm số bậc nhất.
19 Điểm thuộc đồ thị hàm số.
20 Xác định biểu thức vectơ đúng sai.
THÔNG HIỂU:
21 Tìm tập xác định của hàm số cho bởi nhiều biểu thức.
22 Phủ định của mệnh đề.
23 Tìm hiệu 2 tập hợp.
24 Xác định tính chẵn lẻ của hàm số và tính chất hàm số chẵn lẻ.
25 Tìm đường thẳng đi qua điểm cho trước và vuông góc với đường thẳng cho trước.
26 Tìm hệ số trong phương trình parabol biết tọa độ điểm trên parabol.
27 Cho hình bình hành, kiểm tra qui tắc trừ, qui tắc ba điểm, tính chất trung điểm bằng các đẳng thức vectơ.
28 Cho hình bình hành tâm O. Rút gọn tổng 3 vectơ có cùng điểm đầu là 1 đỉnh của hình bình hành (sử dụng quy tắc trung điểm).
29 Cho tam giác, kiểm tra tính chất trọng tâm tam giác thông qua đẳng thức vectơ.
30 Cho 4 điểm bất kỳ. Tìm đẳng thức vectơ đúng (dạng bài chứng minh đẳng thức vectơ).
31 Tìm tham số liên quan đến các phép toán về tập hợp số.
32 Tìm pt đường thẳng tạo với 2 trục tđ tam giác có diện tích cho trước.
33 Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số bậc hai trên đoan cho trước.
34 Xác định parabol dựa vào BBT, đồ thị.
35 Biểu thị vectơ theo 2 vectơ không cùng phương.
VẬN DỤNG:
Bài toán tìm hiệu, hợp, giao của các tập con của tập số thực có yếu tố tham số.
Tìm tập xác định của hàm số.
Tìm phương trình của parabol.
Phân tích 1 vectơ theo 2 vectơ không cùng phương. Tìm tập hợp điểm M thỏa mãn điều kiện cho trước hoặc chứng minh đẳng thức vectơ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *