Đề cương ôn tập HK1 Toán 10 năm 2019 – 2020 trường Yên Hòa – Hà Nội

Đề cương ôn tập HK1 Toán 10 năm 2019 – 2020 trường Yên Hòa – Hà Nội

Đề cương ôn tập HK1 Toán 10 năm học 2019 – 2020 trường THPT Yên Hòa – Hà Nội gồm 25 trang, chỉ rõ những nội dung kiến thức và bài tập Toán 10 học sinh cần nắm vững, để chuẩn bị cho các kỳ thi kiểm tra chất lượng quan trọng trong giai đoạn học kỳ 1 năm học 2019 – 2020: kỳ KSCL giữa HK1 Toán 10, kỳ thi HK1 Toán 10.

Bạn đang đọc: Đề cương ôn tập HK1 Toán 10 năm 2019 – 2020 trường Yên Hòa – Hà Nội

Khái quát nội dung đề cương ôn tập HK1 Toán 10 năm 2019 – 2020 trường Yên Hòa – Hà Nội:
PHẦN 1. ĐẠI SỐ 10
Chương 1. TẬP HỢP VÀ CÁC PHÉP TOÁN TRÊN TẬP HỢP.
+ Bài tập trắc nghiệm khách quan tập hợp và các phép toán trên tập hợp.
+ Bài tập tự luận tập hợp và các phép toán trên tập hợp.
Chương 2. HÀM SỐ.
+ Bài tập trắc nghiệm khách quan hàm số.
+ Bài tập tự luận hàm số.
Chương 3. PHƯƠNG TRÌNH – HỆ PHƯƠNG TRÌNH.
+ Bài tập trắc nghiệm khách quan phương trình – hệ phương trình.
+ Bài tập tự luận phương trình – hệ phương trình.

PHẦN 2. HÌNH HỌC 10
Chương 1. VECTƠ.
+ Tổng của hai vectơ.
+ Hiệu của hai vectơ.
+ Tích của vectơ với một số.
+ Trục tọa độ và hệ trục toạ độ.
Chương 2. TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VECTƠ VÀ ỨNG DỤNG.
+ Giá trị lượng giác của một góc bất kì từ 0 đến 180 độ.
+ Tích vô hướng của hai vectơ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *